Om een goede werking van de ISV producten te kunnen garanderen, dient uw computer aan de onderstaande minimale systeemeisen te voldoen.

SERVER

(voor grotere verkeersscholen met meerdere werkplekken)
Besturingssystemen die worden ondersteund:
Server 2008 (R2), 2012(R2), 2016

Intern geheugen
Het intern vrije geheugen van de server moet minimaal 4 Gb groot zijn om de database goed te laten lopen.

Database:
ISV maakt standaard gebruik van de Express versie van Microsoft SQL, geïnstalleerd inclusief management studio, als database voor de programmatuur.
Kijk hier voor meer informatie over de SQL Express versie 

Bestands deling:
Als er met een Terminal Server gewerkt wordt in een gevirtualiseerde omgeving, verdiend het de aanbeveling om de software van ISV evenals de SQL Server ook op de Terminal server te plaatsen.

Alle gebruikers zullen de software van ISV aanroepen middels eenzelfde share, hierdoor hoeft er in de toekomst met updates maar op 1 plek bestanden te worden vervangen. ISV heeft de software zo ingeregeld dat de update altijd op 1 plek kan worden uitgevoerd waardoor gebruikers na herstart van de applicaties de nieuwste versies krijgen.

In de map waar de software van ISV wordt geplaatst komen ook de mappen met verstuurde brieven en eventueel gescande documenten. De benodigde grootte is is afhankelijk van de grootte en aantallen van de bestanden. We zijn hier dus afhankelijk van het gebruik hiervan en ik heb ook geen beeld over de huidige grootte aan bestanden. In eerste instantie is 50 gb vrije ruimte voldoende om een aantal jaren vooruit te kunnen.

In sommige gevallen wordt gebruikt gemaakt van controlerende software zoals res managers, citrix omgeving die de werking van de software kunnen beïnvloeden, ISV heeft hier geen kennis van en kan hierin helaas geen ondersteuning bieden.

PC

Besturingssystemen die worden ondersteund:
Windows 7
Windows 8
Windows 10

Intern geheugen
Het intern geheugen van de computer moet minimaal 1 Gb groot zijn om de toepassingen goed te laten lopen.

Vrije harddisk ruimte
De grootte van deze schijf is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van ISV. Deze kan dus sterk groeien. ISV adviseert als berekening 5Gb vrije harddisk ruimte per ISV gebruiker.

Videokaart/Beeldscherm/Monitor
De videokaart van de computer en de aangesloten monitor dienen geschikt te zijn voor een resolutie van minimaal 1280 * 1024 pixels

Back-up

Het maken van een Back-up
Zorg altijd voor een volledige back-up van uw gehele omgeving, overschrijf niet de laatste back-up maar maak een aantal back-up’s en zorg dat deze buiten het pand worden bewaard. Voor de software van ISV is het voldoende dat u een back-up maakt van de database en de ingestelde standaard map van ISV.

Controleren van een Back-up
Vertrouw niet blindelings op uw back-up’s of diegene die de back-up zegt te maken en controleer deze. Dit is misschien wel de belangrijkste stap van het maken van een back-up, zorg ervoor dat er periodiek wordt gecontroleerd of de back-up volledig toegankelijk is.

Bewaartermijn Back-up
Vanwege de privacy wetgeving is het verstandig om back-up bestanden ouder dan 4 weken te vernietigen.Overig

Installatie

Installatie / Setup:
Om ISV te installeren kunt u gebruik maken van onze installatie handleiding

Overig

Email:
ISV zal met haar software e-mails moeten kunnen afleveren op een smtp server, hierbij worden zo goed als alle email services ondersteund zoals Gmail en office365 ook ondersteund.

Office:
ISV communiceert met de volwaardige Office producten van Microsoft zoals Ms Word en Ms Excel, hiervoor is een locale installatie noodzakelijk.

ISV Online / ISV Api:
Deze module wordt ondergebracht in de IIS omgeving van de pc/server en is van buitenaf benaderbaar. De module dient vanaf het moment dat deze wordt geactiveerd, via het internet (het liefst poort 443, dit is de beveiligde ssl poort) benaderbaar te zijn. Hiervoor dient dus dan een poort forwarding te worden aangemaakt en worden toegestaan op de firewalls/router(s).


Het is verstandig ervoor te zorgen dat Microsoft Windows en eventuele andere software (bijv. Office) up-to-date is incl. de laatste service packs.