Systeemvereisten

Om een goede werking van de ISV producten te kunnen garanderen, dient uw computer aan de onderstaande minimale systeemeisen te voldoen.

SERVER

(voor grotere verkeersscholen met meerdere werkplekken)
Besturingssystemen die worden ondersteund:
Server 2008 (R2), 2012(R2)

Database:
ISV maakt standaard gebruik van de Express versie van Microsoft SQL, geïnstalleerd inclusief management studio, als database voor de programmatuur.
De hoeveelheid intern geheugen is afhankelijk van het aantal gebruikers en andere software op de server.
ISV maakt gebruik van SQL server (Express) vanaf 2012.

Bestands deling:
Als er met een Terminal Server gewerkt wordt in een gevirtualiseerde omgeving, verdiend het de aanbeveling om de software van ISV evenals de SQL Server ook op de Terminal server te plaatsen.

Alle gebruikers zullen de software van ISV aanroepen middels eenzelfde share, hierdoor hoeft er in de toekomst met updates maar op 1 plek bestanden te worden vervangen. ISV heeft de software zo ingeregeld dat de update altijd op 1 plek kan worden uitgevoerd waardoor gebruikers na herstart van de applicaties de nieuwste versies krijgen.

In de map waar de software van ISV wordt geplaatst komen ook de mappen met verstuurde brieven en eventueel gescande documenten. De benodigde grootte is is afhankelijk van de grootte en aantallen van de bestanden. We zijn hier dus afhankelijk van het gebruik hiervan en ik heb ook geen beeld over de huidige grootte aan bestanden. In eerste instantie is 50 gb vrije ruimte voldoende om een aantal jaren vooruit te kunnen.

In sommige gevallen wordt gebruikt gemaakt van controlerende software zoals res managers, citrix omgeving die de werking van de software kunnen beïnvloeden, ISV heeft hier geen kennis van en kan hierin helaas geen ondersteuning bieden.

Client PC

Besturingssystemen die worden ondersteund:
Windows 7, 8 en 10

Intern geheugen
Het intern geheugen van de computer moet minimaal 1 Gb groot zijn om de toepassingen goed te laten lopen.

Vrije harddisk ruimte
De grootte van deze schijf is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van ISV. Deze kan dus sterk groeien. ISV adviseert als berekening 5Gb vrije harddisk ruimte per ISV gebruiker.

Videokaart/Beeldscherm/Monitor
De videokaart van de computer en de aangesloten monitor dienen geschikt te zijn voor een resolutie van minimaal 1280 * 1024 pixels

Overig

Email:
ISV zal met haar software emails moeten kunnen afleveren op een smtp server, hierbij worden zo goed als alle email services ondersteund zoals Gmail en office365 ook ondersteund.

Office:
ISV communiceert met de volwaardige Office producten van Microsoft zoals Ms Word en Ms Excel, hiervoor is een locale installatie noodzakelijk.

ISV Online:
Deze module wordt ondergebracht in de IIS omgeving van de pc/server en is van buitenaf benaderbaar. De module dient vanaf het moment dat deze wordt geactiveerd, via het internet (het liefst poort 80) benaderbaar te zijn. Hiervoor dient dus dan een poort forwarding te worden aangemaakt en worden toegestaan op de firewalls/router(s).


Het is verstandig ervoor te zorgen dat Microsoft Windows en eventuele andere software (bijv. Office) up-to-date is incl. de laatste service packs.