Regio / niveau

Regio / niveau is een nieuw kenmerk van de leerling. Het kan gebruikt worden om de leerlingen in duo- en oefenterreinlessen op elkaar af te stemmen, of bijvoorbeeld om te zorgen dat de gedwongen reistijd van de instructeur beperkt blijft.
Hoewel het een kenmerk is, kan het zowel voor regio als voor niveau worden ingezet, door bijvoorbeeld te kiezen om de motorleerlingen in te delen in niveau’s en de autoleerlingen in regio’s.

Het regio/niveau kenmerk wordt door middel van kleuren weergegeven in zowel de planning als ook op de tablet.

Regio / niveau instellen

Om een regio/niveau toe te voegen: ga naar ISV Administratie > menu onderhoud lijsten > regio / niveau > toevoegen

Omschrijving: geef de omschrijving van deze regio of dit niveau. Dit kan dus bijvoorbeeld ‘Noord’ zijn voor een regio, of ‘niveau 1’ voor het niveau

Kleur: kies sowieso voor elke regio/ niveau een andere kleur, anders is het onderscheid niet te zien. Zorg bovendien voor het nodige contrast, zowel voor de kleuren onderling als ook met de grijze achtergrond van de planning en de zwarte van de tablet

Leerling koppelen aan regio / niveau

Instellen van regio / niveau is net zo eenvoudig als de leerlingstatus:

klik op het vakje regio / niveau. Er wordt een lijst getoond van regio / niveaus. Selecteer er een uit de lijst. De leerling is nu gekoppeld aan deze regio / dit niveau

Om te wijzigen of te verwijderen: ga op dezelfde manier te werk. selecteer dan een andere regio of ander niveau of de lege regel om te verwijderen

 

Hoe wordt regio/niveau het weergegeven?

Weekscherm planning:

In het weekscherm in ISV Planning wordt de regio / het niveau weergegeven door een gekleurde streep onder de les. Zie de afbeelding bovenaan deze pagina

Oefenterrein:

de regio / het niveau wordt weergegeven in de meest rechtse kolom wanneer de les wordt geopend.

Tablet:

De regio / het niveau worden in het week- en dagscherm weergegeven door middel van gekleurde blokjes voor de naam van de leerling. In geval van oefenterrein moet de les worden geopend, bij elke leerling staat regio/niveau vermeld als omschrijving.

Regio / niveau wijzigen vanuit de tablet:

Klik op een les om deze te openen.

Regio/niveau wordt als omschrijving getoond. Door te klikken op het icoontje achter deze omschrijving wordt een scherm getoond waarin regio / niveau kan worden aangepast.