Planning-handleiding-vrijplannen-instructeurs

Vrij plannen alle instructeurs

Voor het vrijplannen van alle instructeurs tegelijk (bijvoorbeeld voor een feestdag of vergadering) zijn extra selectiemogelijkheden ingebouwd.

ISV Planning > menu invoeren > vrije dagen / mededeling alle instructeurs.

Image}

Bij openen van dit scherm zijn alle instructeurs en de hele dag geselecteerd.

Selecteer eerst de vrij te plannen datum. Nu kunt u een deel van deze dag selecteren door vinkjes weg te halen bij de tijden. De vier kolomen tijden komen overeen met de standaard tijden. Welke tijd geldt voor een bepaalde instructeur hangt er van af aan welk van deze roosters hij is gekoppeld.

U kunt instructeurs uitsluiten door deze aan te klikken (wit te maken, shift en control werken hier niet). Deze instructeurs worden niet vrij gepland.