Planning-handleiding-simulatorpopup

Popup menu simulator

Het popup menu in het simulator scherm is uitgebreid

Image

Zo zijn nu toegevoegd: open administratie van leerling, lessen op scherm en wie is verwijderd van deze les. Deze functies zijn analoog aan dezelfde menu items in het weekscherm