Planning-handleiding-nascholing-theorie

NASCHOLING THEORIE

Nascholingscursus als theoriecursus Cursus definieren

Een nascholingscursus voor de theorie wordt aangemaakt als gewone cursus. Wel is het noodzakelijk dat voor deze cursus een product wordt geselecteerd dat als nascholingsproduct is gekenmerkt in de stamgegevens.

Bij het aanmaken van een cursus wordt de dagtoevoeging van het produkt afgehaald, hierdoor is het mogelijk om 1 cursus aan te maken voor N01-1, N01-2 en N01-3. Elk van deze 3 kan gekozen worden als product voor deze cursus.

Wanneer het een combinatie cursus betreft (met cursisten voor verschillende categorieen) selecteer dan de verwachte meest voorkomende categorie, maar in ieder geval een nascholings categorie.

Verder is het van belang dat de begintijd van elk blok overeenkomt met de begintijd zoals deze bekend is bij het CBR. de duur van een blok is niet van belang hierin: voor de nascholingsduur wordt gerekend met de nascholingsduur welke is aangegeven in de stamgegevens. Zo kunt u een cursus waarin een pauze valt rustig als een blok van 8 uur in de planning zetten, de nascholingsduur blijft hiermee op 7 uur staan.

Opdelen van de cursusdagen

Wanneer een cursusdag wordt opgedeeld in meerdere delen (bijvoorbeeld ochtend / middag) of zelfs op twee dagen, dan wordt slechts een van de delen herkend bij het inlezen van de blokken bij het CBR. Voor dit blok zal dan ook de nascholingsduur worden berekend en geregistreerd bij de leerling. Nadeel is, dat het tweede blok wel herkend wordt op het controle tabblad van CBR connect, en dus terugkomt onder leerlingen die in de planning staan maar niet terugkomen van het CBR.

cursisten plannen

Tijdens het plannen van een cursist wordt gevraagd of deze cursus moet meetellen voor de nascholing (alleen wanneer de cursus is gekoppeld aan een nascholingsprodukt).

Image

Standaard staat dit vinkje aan, tenzij bij de cursist in “wijzig leerlinggegevens” is aangegeven dat deze cursist niet aan nascholing doet.

Voor een nascholingskandidaat laat u het vinkje aanstaan, anders moet het uitgezet worden.

Cursist categorie wijzigen (versie 6 pro)

Dit is van belang wanneer er op deze cursus mensen gepland worden voor verschillende categorieën. CBR connect kan alleen matchen wanneer de categorie klopt, dus deze moet dan in somige gevallen worden aangepast.

Aanpassen van de categorie is niet alleen van belang voor de matching in CBRConnect, het zorgt er ook voor dat de cursist de correcte categorie op zijn of haar planningsoverzicht terugziet.

In het tabblad theorie: klik met de rechter muistoets op de cursus en kies ‘leerlingen tonen / plannen’.

selecteer nu de gewenste leerling en druk op de knop ‘Categorie wijzigen’.

De lijst verschijnt nu met theorie produkten. selecteer het gewenste produkt voor deze cursist en druk op ‘Ok’.

in de cursistenlijst verschjnt nu de code van het produkt achter de naam van de cursist. Wanneer hier geen code staat geldt het produkt van de cursus zelf.

Via menu ‘invoeren > theorie cursus en examen’

selecteer de cursist en druk op enter.

in de lijst geplande cursussen: selecteer de cursus waarvan de categorie gewijziged moet worden. Druk nu op ‘Categorie wijzigen’.


De lijst verschijnt nu met theorie produkten. selecteer het gewenste produkt voor deze cursist en druk op ‘Ok’ In de lijst van geplande cursussen wordt de cursus nu getoond met 2 produktcodes: de eerste is van de cursus zelf, de tweede van de cursist.

Dagen uitsluiten (versie 6 pro)

Van belang bij combinatie cursussen, wanneer niet alle cursisten de volledige tijd aanwezig hoeven te zijn. De cursist wordt gepland op de cursus, waarna de dagdelen dat hij / zij niet aanwezig hoeft te zijn worden uitgesloten. Deze dagdelen verschijnen dan ook niet op de planning van de cursist en de presentielijsten.

in het tabblad theorie: klik met de rechter muistoets op de cursus en kies ‘leerlingen tonen / plannen’

selecteer nu de gewenste leerling en druk op de knop ‘Dagen uitsluiten’


Er verschijnt nu een lijst van de verschillende dagdelen waarop de cursus is gepland. Vink die dagdelen aan dat de cursist niet aanwezig hoeft te zijn. wanneer de gewenste dagdelen zijn geselecteerd kan dit scherm gesloten worden. de wijzigingen worden vanzelf opgeslagen.

Uitgesloten dagdelen worden niet getoond in het cursistenscherm, u kunt controleren welke dagen zijn uitgesloten door nogeens de cursist te selecteren en op “Dagen uitsluiten’ te drukken.

Via menu ‘invoeren > theorie cursus en examen’

selecteer de cursist en druk op enter.

in de lijst geplande cursussen: selecteer de cursus waarvan dagdelen uitgesloten moeten worden. druk dan op ‘Dagen uitsluiten’


Er verschijnt nu een lijst van de verschillende dagdelen waarop de cursus is gepland. Vink die dagdelen aan dat de cursist niet aanwezig hoeft te zijn. wanneer de gewenste dagdelen zijn geselecteerd kan dit scherm gesloten worden. de wijzigingen worden vanzelf opgeslagen.

Uitgesloten dagdelen worden niet getoond in het cursistenscherm, u kunt controleren welke dagen zijn uitgesloten door nogeens de cursist te selecteren en op “Dagen uitsluiten’ te drukken.