Planning-handleiding-nascholing-stamgegevens

NASCHOLING STAMGEGEVENS

Om de nascholing goed te kunnen plannen moeten enkele stamgegevens worden ingevoerd.

Producten instellen

In CBR connect: tabblad stamgegevens > tabblad  Producten

Druk op de knop  ‘Toon nascholingsproducten”

Nascholing

Alle producten die bekend zijn als nascholingsproduct worden nu blauw gemaakt.

Selecteer eventueel extra nascholingsproducten (ook blauw maken) en druk op de knop “Geselecteerde producten als nascholingsproduct instellen”.

Verder is het van belang dat van alle producten wordt aangegeven of dit theorie- of praktijkproducten zijn. Theorieproducten kunnen gepland worden op een theoriecursus, praktijkproducten op het oefenterrein.

Druk op de knop ‘Toon praktijkproducten’. Alle praktijkproducten worden nu geselecteerd. (blauw gemaakt). Selecteer eventuele extra praktijkproducten en druk op de knop ‘Geselecteerde producten als praktijkproduct instellen’. Alle niet geselecteerde producten zijn nu automatisch theorie producten.

Nieuwe producten toevoegen.

Wanneer uw bedrijf niet is gecertificeerd voor een bepaald product, maar u wilt toch kunnen registreren dat deze nascholing heeft plaatsgevonden bij een andere rijschool, dan moet dit handmatig worden toegevoegd aan de lijst met producten.

In CBR connect: tabblad stamgegevens > tabblad  Producten

druk op de knop ‘Eigen product toevoegen’

Image

Geef de afkorting en omschrijving zoals deze bekend zijn bij het CBR. Vink aan of het om een praktijkproduct gaat en druk op ‘Ok’. omdat op deze productcode geen examens gepland zullen worden is het niet noodzakelijk hiervoor een product-locatie combinatie aan te maken.

Tijden aanpassen

Achter elk product worden 2 tijden vermeld: de eerste wordt gebruikt als duur van het examen, de tweede als duur van een blok nascholing. Wanneer de nascholingsduur niet correct is:

Selecteer alle vakken waarvan u de nascholingsduur wilt aanpassen.

klik nu met de rechter muistoets op een van de geselecteerde producten en kies “nascholingsduur wijzigen”.

Image

U kunt nu de nascholingsduur in minuten ingeven. Normaal gesproken is dit 420 minuten.

 

Oefenterrein categorieen aanpassen

Voor de praktijkvakken die op het oefenterrein worden gepland moet de oefenterrein categorie worden aangepast:

in de planning:  menu onderhoud lijsten > soort les voor oefenterrein / vakbekwaamheid

Selecteer de soort les die u wilt aanpassen en klik op “wijzig”

Image

In het scherm dat nu opkomt: zet het vinkje “Nascholings product” en selecteer het product uit de lijst.

N.B. wanneer het gewenste product niet voorkomt in de lijst is het waarschijnlijk niet als praktijkproduct gekenmerkt.

ga dan in CBR connect naar het tabblad stamgegevens > tabblad producten.

druk op de knop “Toon praktijkproducten”.

Selecteer het gewenste product (blauw maken) en druk op “Geselecteerde producten als praktijkproduct instellen.