Planning-handleiding-nascholing-cbr

NASCHOLING DOWNLOAD

Download via CBR connect

Het aanmaken van cursussen en het reserveren hiervan maakt geen onderdeel uit van de API waarvan CBR connect gebruik maakt, dit zal dus handmatig in TOP gedaan moeten worden.

Aanvragen downloaden

Tijdens downloaden van de aanvragen worden ook de aanvragen voor de nascholing meegenomen. Wanneer deze niet direct aan een cursist gekoppeld kunnen worden, dan worden zij getoond in de lijst van te matchen aanvragen. Het is van belang deze eerst te matchen alvorens de blokken gedownload worden, omdat anders de blokken ook niet te matchen zijn.

Blokken downloaden

Tijdens het downloaden van de blokken wordt eerst gecontroleerd of dit blok bekend is in de examenplanning. Is dit niet het geval, dan wordt gecontroleerd of het voorkomt in de nascholingsplanning. Is dit ook niet het geval, dan wordt dit gemeld aan de gebruiker. Aan de productcode is te zien of het hier om een examen of nascholing gaat.

Image

Pas wanneer het blok wordt teruggevonden in deĀ  nascholingsplanning wordt dit automatisch geregistreerd bij de cursist. Hiervoor moet het dus zowel in de planning als bij het CBR correct geregistreerd zijn.

Controle

Bij het uitvoeren van de controles wordt ook gekeken welke cursisten wel in de nascholings planning voorkomen, maar waarvoor geen gereserveerd blok is gedownload. Deze worden weergegeven op tabblad 5 van het controlescherm.

Image

Resultaten downloaden

Tijdens het downloaden van de resultaten wordt ook de bij het CBR geregistreerdeĀ  aanwezigheid gedownload. Wanneer deze dus in TOP is geregistreerd, dan wordt dit automatisch aangepast bij de cursist.