Planning-handleiding-nascholing-aanwezigheid

NASCHOLING AANWEZIGHEID

Registratie aanwezigheid

Wanneer alle stappen van het plannen en downloaden volgens voorgaande zijn doorlopen, dan wordt de aanwezigheidsregistratie vanzelf ingevuld vanuit datgene dat bekend is in TOP. In sommige gevallen is het echter wenselijk de aanwezigheid handmatig in te voeren. Handmatig ingevoerde aanwezigheid wordt als voorlopig beschouwd, deze wordt definitief gemaakt door de download van de resultaten.

In de theorieplanning

De registratie van aanwezigheid in de theorieplanning verloopt gewoon via de presentielijst.

planning > tabblad theorie > rechter muistoets op theorie cursus > invoeren presentie

Image}

geef per cursist aan of deze al dan niet aanwezig is geweest. Vaak is het eenvoudiger om eerst via de knop ‘Iedereen aanwezig melden’ alle vinkjes aanwezig te zetten en dit vervolgens aan te passen voor de afwezigen.

In de praktijkplanning

dubbelklik op het blok nascholing (wanneer het blok als meerdere uren is gepland op het eerste van deze uren).

Image

Selecteer nu een voor een de cursisten en druk op de knop ‘Aanwezig’ of  ‘afwezig’.