Planning-handleiding interne adressen instellen

Filter op locaties: interne adressen

Op de tabbladen theorie en oefenterrein kan gefilterd worden op interne cursussen. Dit filter kan ook worden toegepast op het zoekvenster voor de cursussen.

Of een cursus intern is, hangt af van de locatie waar deze wordt gegeven, dit moet dus worden ingesteld bij de afhaaladressen.

Ga naar ISV planning > onderhoud lijsten > afhaal adressen / leslokalen.

Druk op de knop ‘Wijzigen’ en selecteer een interne locatie. Zet hier het vinkje ‘intern adres’ en druk op Ok.

Herhaal dit voor alle interne adressen die gebruikt worden voor zowel theorie lokalen als ook oefenterreinlocaties