Planning-handleiding-header

Header

Image

Instructeur keuzelijst

De keuzelijst voor instructeur en voertuig wordt alleen nog getoond wanneer het tabblad weekscherm geselecteerd is. Bij alle andere tabbladen heeft de keuzelijst geen functie, en wordt in veel gevallen vervangen door de knoppenbalk filteren

Consistentie

De volledige consistentie wordt niet meer getoond bij klikken op een leerling, maar een samenvatting in de vorm van een groene of rode knop. Wanneer de knop groen wordt, dan klopt de consistentie precies of de leerling heeft nog lessen tegoed. Wordt hij rood, dan moet er bijgefactureerd worden.

Klikken op de knop toont de volledige consistentie:

Image

Getoond worden de gefactureerde en geplande lessen van de diverse soorten. Rood betekent dat er meer is gepland dan gefactureerd.

In dit voorbeeld worden zowel het aantal lessen als de teruggerekende uren getoond, omdat er geen keuze voor één van beide is gemaakt  in ISV Administratie > menu bestand > Instellingen > Tabblad administratie > Toon consistentie. Wanneer hier wel een keuze is gemaakt zal er onder “Plannig” slechts één kolom getoond worden.

Het openstaand bedrag wordt rood wanneer er inderdaad sprake is van een openstaand factuurbedrag.

De percentages achter de consistentie voor de lessen, duolessen en oefenterreinlessen zijn percentages van de ingeschate opleiding die gepland is tot en met de aangeklikte les.

Image
De ingeschatte waarden kunt u invullen in de Administratie van de leerling: klik op “Ingeschat”

U krijgt nu een invoerscherm waarin de ingeschatte opleidingduur ingevoerd kan worden

Image

Vul hier het verwachte aantal lessen, duolessen en oefenterreinlessen in en druk op “Opslaan” om op te slaan

In het consistentie scherm in de planning wordt het aantal lessen, duolessen en oefenterreinlessen geteld dat in de plannig staat tot en met de datum van de aangeklikte les. Deze worden gedeeld door de inschatting en getoond als percentage