Planning-handleiding-filters

Filters

In de planning zijn op de volgende tabbladen filters beschikbaar:

  • voertuigen
  • alle instructeurs
  • Oefenterrein / vakbekwaamheid
  • Theorie

Hiervoor zijn twee knoppen beschikbaar in een tweede knoppenbalk:

Image

De linker is filter definieren, de rechter is toepassen van het laatst gebruikte filter. Deze knop wordt oranje als het filter is toegepast, anders grijs

Opgeslagen filters en laatst toegepaste filter  zijn gebruikersafhankelijk, dus elke gebruiker moet zijn of haar eigen filters definieren.

Filter definieren

Drop de knop ‘Filter definieren’

Image

Er verschijnt nu een lijst waarop gefilterd kan worden, afhankelijk van welk tabblad zichtbaar is. In dit voorbeeld is dat het tabblad Oefenterrein / vakbekwaamheid.

Vink de categorieen aan welke wel getoond moeten worden, en druk op ‘Ok’ om het filter toe te passen.

In het voorbeeld is een filter gedefinieerd welke alle motor en bromfiets lessen toont, de andere niet.

In het tabblad theorie worden theorie groepen getoond.  Categorieën welke niet aan een groep zijn gekoppeld worden altijd getoond.

Filter toepassen

Na drukken op “Ok”wordt het filter toegepast. De knop ‘Filter toepassen’ krijgt nu een oranje achtergrond. Druk op deze knop om het filter op te heffen en alles weer te laten zien.

Nogeens drukken op de ‘Filter toepassen’ knop past het laast toegepaste filter opnieuw toe.

Filter opslaan

Om een filter vaker te gebruiken kan het opgeslagen worden. Op het moment dat van een filter alle vinkjes gezet zijn: selecteer opslaan als..

Image

Geef een naam voor het filter en druk op Ok om het op te slaan.

Om het filter opnieuw op te roepen: selecteer het uit de lijst bovenaan het filter definieren scherm.

Image

De juiste vinkjes worden nu gezet, druk op ‘Ok’ om het filter toe te passen.

Filter wijzigen / verwijderen

Om een filter te wijzigen: selecteer het in de lijst bovenaan en druk op de ‘Verwijderen’  knop hiernaast.

Om een filter te wijzigen: zet de juiste vinkjes, druk op ‘Opslaan als’ Geef dezelfde naam, dit overschrijft het bestaande filter.