Planning-handleiding-categorie-koppelen

CATEGORIE KOPPELEN AAN INSTRUCTEUR

Indien uw instructeur bepaalde lesblokken niet kan ophalen, heeft dit te maken met het ontbreken van de toekenning van lescategorieeen aan de instructeur.

CBR heeft een wijziging doorgevoerd in lescategorieeen. Onder andere AVB-1 is toegevoegd. Standaard heeft niet elke instructeur de toewijzing tot dit onderdeel. Om een instructeur hieraan te koppelen (en een overzicht te geven van de geplande lessen/examens) dient u administratie te openen.
Ga vervolgens naar Personeel -> Personeel wijzigen.

U ziet nu het venster waarin u personeelsgegevens kunt toevoegen en wijzigen. Ga naar “Examens die getoond moeten worden in de plannin” en klik op “Nieuw”.

Nu krijgt u een scherm met “Categorie” en “Kring”. Selecteer in “Categorie” het gewenste categorie voor desbetreffende instructeur en kies hierbij tevens de kring voor de examens. Klik op OK. Om de wijzigingen te bevestigen dient u altijd op OK te klikken in het scherm “Personeel wijzigen” (u klikt twee keer OK om uw personeel te wijzigen).

Desbetreffende categorie komt niet voor in de lijst van examencategorieeen.

Indien de categorie die u wilt toekennen nog niet voorkomt in de lijst van uw examencategorieeen, dient u deze nog te selecteren.

Ga naar ISV Planning -> Onderhoud Lijsten -> Top produkten / locaties (zie hieronder).

U krijgt nu een overzicht van examenproducten.

Selecteer nu desbetreffende categorie welke toegevoegd dient te worden. Naast het product staat weergegeven of dit als theorie of praktijk in de administratie weergegeven moet worden.

Indien u “theorie” aanvinkt, zal dit onderdeel bij de planning enkel bij het tabblad “Theorie” zichtbaar zijn. Indien u “Praktijk”aanvinkt, zal dit onderdeel enkel bij de planning zichtbaar te zijn bij desbetreffende instructeur. Let op! Om een nieuwe examencategorie zichtbaar te maken bij een instructeur dient u de instructeur te koppelen aan de examencategorie (zie hierboven).