Planning-handleiding-categorie-kleur

Kleur per categorie instellen

In het weekoverzicht van de instructeur kan een kleur per categegorie ingesteld worden, voor snelle herkenning van de categorie vooral bij instructeurs die meerdere categorieeen lessen

Image

De kleur wordt getoond als een gekleurde balk voor de les.

Instellen

 Planning > menu voertuigen > voertuigcategorieen

Kies “Wijzigen” en selecteer nu de aan te passen¬† voertuigcategorie in de keuzelijst bovenaan het scherm

Image

Druk op de knop “…” bij kleur in planning.

Er verschijnt nu een kleurdialoog. Selecteer hierin de gewenste standaardkleur, of druk op “Aangepaste kleuren” om een aangepaste keur te selecteren.

Druk op “Ok” van de kleurdialoog en het voertuigcategorie scherm om de kleur in te stellen. Bij wisselen van het weekscherm zal de kleur direkt zichtbaar zijn.