Planning-handleiding-afzeggingen

Zichtbare afzeggingen

Uren in het weekscherm waar een afzegging heeft plaatsgevonden (maar waar nog geen nieuwe leerling is gepland) kunnen zichtbaar gemaakt worden aan de hand van een eigen kleur.

Image

U kunt dit instellen in ISV Administratie > menu bestand > Instellingen > tabblad planning > Afzegging tonen in weekscherm.

Pas op: het aanzetten van deze optie heeft negatieve gevolgen voor de snelheid waarmee het weekscherm wordt opgebouwd.

Wanneer deze optie is aangezet, wordt bij het plannen van een andere leerling op hetzelfde uur gevraagd of de bestaande afzegging verwijderd moet worden.

Wanneer u deze optie hebt aangezet kunt u ook instellen dat uren waar een afzegging staat wel worden meegeteld bij het tellen van de uren van de instructeur in de dagstaat verwerking. ISV Administratie > menu bestand > Instellingen > tabbladadministratie > Uren waar afzegging staat meetellen voor instructeur.