Online-handleiding-nieuws-artikelen

Nieuws / artikelen

Gegevens op dit tabblad zijn niet afhankelijk van de bovenin dit scherm geselecteerde voertuigcategorie en hebben een eigen ‘opslaan’ knop. Druk op ‘Artikelen ondehouden’ om artikelen te kunnen toevoegen / wijzigen.

U kunt nieuws artikelen en / of download links plaatsen voor cursisten en bedrijven. Wel moet dan in de tabbladen voor cursisten en bedrijven de betreffende sectie zijn aangevinkt.

Image

Nieuws artikel toevoegen:
Selecteer een doelgroep: Iedereen, alleen bedrijven, alleen leerlingen of alleen leerlingen gekoppeld aan een bepaalde voertuigcategorie.

Titel: Geef de titel voor dit artikel. deze wordt getoond als link, doorklikken toont het artikel

Tekst: voer hier de tekst van uw artikel in

Druk nu op ‘opslaan’ onderaan het tabblad om het artikel op te slaan

Download link invoegen:
Selecteer een doelgroep: Iedereen, alleen bedrijven, alleen leerlingen of alleen leerlingen gekoppeld aan een bepaalde voertuigcategorie.

Titel: Geef de titel voor deze downloadl. deze wordt getoond als link, doorklikken start meteen de download

URL: dit kan een externe URL zijn (bijvoorbeeld een bestand vanaf uw website). In dit geval moet de URL beginnen met http://

Een bestand vanaf de ISVOnline server downloaden kan ook: plaats het daarvoor in de ISVOnline\ docroot map. Geef in dat geval alleen de bestandsnaam, voorafgegaan door een ‘/’ Bijvoorbeeld:  ‘/inschrijfformulier.pdf’

Druk nu op ‘opslaan’ onderaan het tabblad om het artikel op te slaan

Combinatie invoegen
Is gelijk aan de download link, maar nu voert u wel tekst in voor het artikel. Bovendien moet nu een tekst voor de downloadlink gegeven worden. Klikken op de titel toont nu eerst het artikel, met onderaan de tekst van de downloadlink. Hierop klikken start de download