Online-handleiding-instellen-plannen

Tabblad instellingen plannen

Gegevens op dit tabblad zijn afhankelijk van de gekozen voertuigcategorie en worden opgeslagen met de knop ‘Opslaan’ bovenaan het scherm

Wanneer op het tabblad cursisten is gekozen voor ‘Online plannen toestaan’ kan op dit tabblad worden ingesteld welke vormen van plannen toegestaan worden.  Dit kan zijn een intest plannen, een theorie cursus, praktijk- oefenterein-of simulatorlessen.

Elk van deze mogelijkheden heeft een eigen sub tabblad.

Intest plannen

Theorie plannen

Praktijkles plannen

Oefenterrein plannen

Simulator plannen

Algemene instellingen

Intest

De mogelijkheid om een intest af te spreken wordt alleen getoond bij leerlingen die nog geen lessen in de planning hebben staan, anders verdwijnt de optie van hun hoofdmenu

Image

Om intest plannen toe te staan: zet het vinkje ‘Intest afspreken’ en geef een omschrijving (titel)op. Het volgorde veld hoeft niet ingevuld te worden.

Per voertuigcategorie kunt u instellen of de intest op de simulator, het oefenterrein of de openbare weg wordt gehouden. In alle gevallen geeft u in de planning uren vrij waarop intesten kunnen plaatsvinden

Simulator
Selecteer simulator voor intesten op de simulator.

U kunt intest blokken vrijgeven door in de simulator planning met de rechter muisknop op een leeg vak te klikken en te kiezen voor deze simulator > internet intest

Image

U krijgt nu een invoermogelijkheid voor het aantal simulatorlessen dat u wilt vrijgeven voor 1 intest. Wanneer u hier voor 4 kiest, dan wordt dat dus gezien als een intest van 2 uur (4 maal een half uur)

De geselecteerde blokken worden blauw gemaakt zodat zij herkenbaar zijn in de planning. Om hier alsnog viade reguliere planning lessen te kunnen plannen moeten zij eerst worden vrijgegeven (grijs gemaakt) via rechter muistoets > Deze simulator > beschikbaar maken

Oefenterrein
Selecteer ‘Oefenterrein’ voor intesten op het oefenterrein. Er verschijnt nu een keuzelijst met de verschillende soorten les voor het oefenterrein. Selecteer de gewenste soort uit dit lijstje.

U geeft oefenterrein intesten vrij door in de oefenterreinplanning een blok van de gekozen soort in te voegen. Zolang dit blok nog vrije plekken heeft is het beschikbaar voor ISV Online als intest.

Intesten op het oefenterrein zijn altijd 1 blok lang, dus wanneer u een intest van 2 uur wilt geven, dan moet dit als 1 blok van 2 uur in de planning geplaatst worden.

Praktijkplanning
Selecteer ‘Normale planning’ voor intesten in de reguliere prakijkplanning.

U geeft intesten vrij door in het weekscherm in de planning op een vrije les te klikken met de rechter muistoets. Kies nu lesstatus wijzigen > internet intest

U krijgt nu 2 vragen te beantwoorden:

1) de locatie: selecteer een locatie uit de lijst van afhaaladressen. Deze locatie is zichtbaar voor de leerlinge wanneer hij of zij een intest gaat plannen

Wanneer u de leerling thuis ophaalt voor de intest, dan dient u hiervoor een afhaal adres aan te maken in planning > onderhoud lijsten > afhaaladressen

2) wilt u een tweede uur meeplannen?   Wanneer u hier voor ‘Ja’ kiest, dan wordt een tweede les ook geblokkeerd voor dezelfde intest. Bij online plannen van de intest worden in dat geval dus twee lessen gepland, anders slechts één

De blokken worden blauw gemaakt in de planning. Er kan wel ook via het weekscherm gewoon op gepland worden.

 

Theorie

Cursussen
Theorie cursussen worden vrijgegeven per theorie groep. Eventueel kunnen per voertuigcategorie meerdere theoriegroepen vrijgegeven worden

Theorie produkten (vakken) koppelen aan een theoriegroep doet u in planning > onderhoud lijsten > theoriegroepen

Image

Om theorie plannen toe te staan: zet het vinkje ‘Theorie afspreken’ en vul een titel hiervoor in. Het vak volgorde mag leeg gelaten worden.

Voeg nu de gewenste theoriegroep(en) toe door deze te selecteren in de toevoeglijst. Door hem te selecteren verschijnt hij in de lijst geselecteerde theoriegroepen. Wanneer een theorie groep is geselecteerd die niet de bedoeling is: selecteer hem in de rechter lijst en druk op de knop ‘-‘ om hem te verwijderen.

Theorie examens
Theorie examens kunnen niet apart gepland worden, alleen in combinatie met een cursus.

Standaard worden de cursussen aangeboden zonder examen. U kunt echter ook cursussen inclusief examen aanbieden:

1) bij het aanmaken van de cursus moet een examendatum zijn ingevuld

2) er moet vrije examencapaciteit (ingekochte blokken) zijn op deze examendatum, voor het vak van de cursus.

In dit geval wordt de cursus automatisch aangeboden inclusief een examen, en wordt bij plannnen van de cursus ook het examen gepland.

 

Praktijklessen

Image

Om praktijklessen afspreken toe te staan: zet het vinkje ‘Lessen afspreken’ en geef een titel op.

Leerling selectie
Selecteer of u rijles plannen wilt toestaan voor alle leerlingen binnen de voertuigcategorie of dat u dit per leerling wilt instellen.

Bij instelling per leerling moet bij de leerling worden vrijgegeven dat deze mag plannen: in ISV Administratie, zoek de leerling. Dan menu leerlingen > leerling gegevens wijzigen

Image

Zet het vinkje ‘leerling mag online plannen’ en druk op ‘wijzigen’. vanaf dat moment mag de leerling online lessen plannen

Instructeur selectie
Standaard mag een leerling alleen lessen plannen bij zijn of haar vaste instructeur. U kunt echter de agenda’s van andere instructeurs ook vrijgeven. Dit geldt dan voor 1 leerling.

In ISV Administratie: zoek de leerling. Ga nu naar menu leerlingen > leerling gegevens wijzigen

Image

Voeg in het vak ‘tweede instructeur extra instructeur(s) toe (knop ‘Toevoegen’) bij wie deze leerling ook mag plannen.

Blok grootte
Hiermee stelt u in of er gepland moet worden in blokken van meerdere uren. Hier geeft u de minimale en maximale blokgrootte in, bijvoorbeeld minimaal 2 en maximaal 3 uren aaneensluitend. Het is vaak aan te bevelen om hier een minimum aan te geven, omdat er bij het online plannnen geen rekening wordt gehouden met de afstandcontrole.

Algemeen
Bij toestaan van lessen plannen moeten ook geldige waarden ingevoerd worden in het blokje algemene instellingen

Oefenterrein

Om plannen op het oefenterrein toe te staan: Zet het vinkje ‘Oefenterrein afspreken’ en geef een titel

Image

Leerling selectie
Selecteer of u oefenterrein plannen wilt toestaan voor alle leerlingen binnen de voertuigcategorie of dat u dit per leerling wilt instellen.

Bij instelling per leerling moet bij de leerling worden vrijgegeven dat deze mag plannen: in ISV Administratie, zoek de leerling. Dan menu leerlingen > leerling gegevens wijzigen

Zet het vinkje ‘leerling mag online plannen’ en druk op ‘wijzigen’. vanaf dat moment mag de leerling online lessen plannen

Instructeur selectie
Oefenterreinlessen worden niet gefilterd per instructeur maar per soor oefenterrein

Soort oefenterreinles
U kunt een of meer soorten oefenterreinles aangeven welke gepland mogen worden voor leerlingen van deze voertuigcategorie. Selecteer een soort les in de toevoeglijst, deze zal dan verschijnen in de lijst geselecteerde oefenterreinsoorten. Doe dit voor elke soort les die u wilt vrijgeven. U kunt soorten oefenterreinles verwijderen uit de lijst door hem te selecteren en op de knop ‘-‘ te drukken.

Let op: de leerling krijgt bij het plannen de benaming van de soort oefenterreinles te zien, deze moet dus begrijpelijk zijn.

Blok groootte
Oefenterreinlessen worden per enkel blok gepland, Het is dus aan te raden deze in de planning ook als enkele blokken aan te geven. Dus liever 1 blok van 4 uur dan 4 blokken van 1 uur aaneensluitend

Algemeen
Bij toestaan van lessen plannen moeten ook geldige waarden ingevoerd worden in het blokje algemeen

 

Simulator

Om plannen op de simulator toe te staan: zet het vinkje ‘Simulator afspreken’ en geef een titel

Image

Leerling selectie
Selecteer of u simulator plannen wilt toestaan voor alle leerlingen binnen de voertuigcategorie of dat u dit per leerling wilt instellen.

Bij instelling per leerling moet bij de leerling worden vrijgegeven dat deze mag plannen: in ISV Administratie, zoek de leerling. Dan menu leerlingen > leerling gegevens wijzigen

Instructeur gekoppeld
Indien u het vinkje ‘Alleen indien instructeur gekoppeld’ zet, dan worden alleen de simulatorlessen getoond waar een instructeur is gekoppeld. Om een instructeur te koppelen: in de planning tabblad simulator: klik met de rechter muistoets en kies ‘instructeur koppelen

Image

Selecteer een instructeur en de gewenste periode (m.b.v. de shit toets) en druk op ‘Lessen koppelen’. De koppeling is zichtbaar in het simulatorrooster (de tijden zijn blauw) en in het weekrooster van de instructeur (wit)

Blok grootte
Stel het minimum en maximum in voor het aantal lessen dat aaneensluitend gepland mag worden.

Algemeen
Bij toestaan van simulator plannen moeten ook geldige waarden ingevoerd worden in het blokje algemeen

 

Algemene instellingen

Deze instellingen zijn van belang voor de subtabbladen praktijkles, oefenterrein plannen en simulator plannen

Image

Tekst voor teveel / te weinig geselecteerde lessen
Geef hier een meldingstekst die getoond wordt wanneer de leerling bij het plannen minder dan het  minimaleaantal lessen heeft geselecteerd of meer dan het maximale. Deze minima en maxima zijn ingesteld bij blokgrootte op de subtabbladen praktijkles en simulator. U kunt de codes @min@ en @max@ in deze tekst gebruiken, deze worden dan vervangen door de ingestelde waarden.

Tekst voor incourante uren
Deze tekst wordt getoond wanneer er incourante uren  zouden ontstaan door de selectie van de leerling. Wanneer bijvoorbeeld het minimale aantal uren op 2 is ingesteld, dan zorgt ISV Online er voor dat er geen enkele losse lessen ontstaan (‘gatenkaas in de planning’)

Periode selectie
Geef aan in welke periode er online gepland mag worden: het minimale en maximale aantal dagen na vandaag dat er online gepland mag worden. Deze instelling geldt voor alle categorieen, de teksten hierboven kunnen per categorie aangepast worden, de periode selectie aanpassen past dit gelijk aan voor alle categorieeen.