InstructeursApp-handleiding-factureren

Factureren vanuit de instructeurs App

Door te factureren vanuit de instructeurs app kan de les direct volledig financieel worden afgewerkt door de instructeur. De instructeur stelt de factuur samen en verstuurt deze naar de rijschool. Hierdoor wordt direct een pushbericht naar de cursist gestuurd dat hij de factuur kan betalen vanuit de cursist app. De cursist kan deze nu vanuit de app betalen via ideal.

Hier wordt beschreven hoe de directe betaallink in de cursistapp kan worden aangezet

Om de facturatie optie vanuit de instructeurs app moet in de gebruikersgroep worden toegestaan dat er gefactureerd wordt, en algemeen moeten de artikelen worden vrijgegeven die vanuit de app gefactureerd mogen worden.

Het daadwerkelijk factureren vanuit de app wordt besproken in de gebruikershandleiding

Factureren toestaan aan gebruikersgroep

Om de facturatie optie in de app te tonen moet in de groep waarin de gebruiker valt worden aangegeven dat er gefactureerd mag worden.

Ga naar ISV Planning > menu gebruikers > groepen aanmaken/wijzigen en rechten

Klik nu op Groep wijzigen en selecteer de groep waaraan de gebruiker is gekoppeld

zet nu het vinkje ‘mag factureren op tablet’ aan.

 

Artikelen vrijgeven voor facturatie vanuit de app

Het is niet waarschijnlijk dat u de hele artikellijst wilt vrijgeven voor het aanmaken van facturen vanuit de app. Hierom wordt slechts een selectie van de artikelen getoond in de app.

Ga naar ISV Administratie > menu bestand > ISV Online > instellingen > tabblad BB/app

Voeg de te factureren artikelen toe door op de ‘+’ knop te drukken. er wordt een complete artikellijst getoond naast de ‘+’ knop. Selecteren van een artikel voegt dit toe aan de lijst te factureren artikelen.

Om een artikel te verwijderen uit de lijst: selecteer dit artikel en druk op de knop ‘-‘

 

Stamgegevens bijwerken

Om de artikellijst en het recht op factureren ook naar de tablet te synchroniseren moet in de app op de knop ‘Stamgegevens’ worden gedrukt Wanneer deze zijn opgehaald kan er gefactureerd worden.

Als deze basisinstellingen zijn gedaan kan er worden gefactureerd vanuit de Instructeurs App.

Factuur maken voor cursist

Stap 1: Lesafwikkeling:

Een factuur kan simpel gemaakt worden door op de cursist te klikken en vervolgens via “Lesafwikkeling” op de knop “Factuur aanmaken” te klikken.

Stap 2: Factuur aanmaken:

Selecteer het gewenste artikel

Stap 3: Factuur versturen:

Klik op “Factuur versturen”.
De factuur wordt nu aangemaakt en verwerkt binnen ISV, het scherm Lesafwikkeling wordt direct bijgewerkt en de cursist ontvangt naast een melding in de Rijles App een email met de factuur en kan de factuur middels de betaallink direct betalen.