Onderhouden producten

Om de producten en locaties van het CBR in ISV planning goed in beeld te krijgen en de koppeling met het CBR verder af te ronden gaat u terug naar het programma ISV Planning en volgt u onderstaande procedure;

  • In ISV planning kiest u voor het menu ‘Onderhoud lijsten’, vervolgens kiest u voor ‘TOP producten / locaties – Producten’ (zie afbeelding).

17. Menu onderhoud lijsten (planning) top producten locaties.png

  • Het scherm wat u vervolgens te zien krijgt (zie afbeelding) is het scherm waarin u de automatisch opgehaalde TOP producten vanuit de koppeling met het CBR (vorige stap) kunt beheren. Allereerst is het belangrijk dat u voor alle producten aangeeft of het een praktijk- of theorieproduct betreft.

18. Scherm Top produkten beheren.png

    • Er wordt automatisch aangevinkt welke producten meetellen in de verplichte nascholing (zie de tweede kolom).

 

    • In de derde kolom kunt u de producten aanvinken die u het meest gebruikt. De voorkeurstabel doet niets anders dan in verdere lijsten met TOP producten de aangevinkte producten bovenaan in de lijst vermelden.

 

  • In de laatste kolom kunt u aangeven voor welke producten een machtiging dient te zijn afgegeven alvorens het product op naam gereserveerd kan worden (producten in de categorie personenauto).

Nadat u de producten heeft bewerkt dienen de voorkeurslocaties nog aan te worden gegeven. In ISV planning kiest u wederom voor het menu ‘Onderhoud lijsten’, deze keer kiest u echter voor ‘TOP producten / locaties – Locaties en producten per locaties’ (zie afbeelding).

19. Scherm TOP locaties beheren.png

  • In het scherm wat zich vervolgens opent (zie afbeelding), kunt u vervolgens de locaties in uw eigen en omliggende kringen selecteren als voorkeurslocaties, dit houdt in dat bij het weergeven van producten in eerste instantie de producten op de aangevinkte locaties worden getoont.

Nu de koppeling met het CBR tot stand is gebracht en de producten/locaties zijn bewerkt is het tijd voor stap 9, het invoeren van de theorie categorieën. Hierbij kunt u de verschillende theorieproducten die zijn ingelezen vanuit CBR connect onderverdelen in verschillende groepen.

Klik hier om terug te gaan naar de indeling van de handleiding installatie voor nieuwe gebruikers.