Lesroosters instructeurs aanmaken

Het invoeren van de lesroosters is de volgende stap in de installatie van ISV. De planning functioneert aan de hand van standaard lestijden waarbij er onderscheid kan worden gemaakt tussen drie verschillende urentabellen. Om deze installatiestap af te ronden volgt u de volgende procedure:

  • Via het menu ‘Onderhoud lijsten’ kiest u voor ‘standaard lestijden (zie afbeelding).

12. Menu onderhoud lijsten standaard lestijden.png

    • ISV maakt onderscheidt in verschillende soorten urentabellen voor zowel de rijlessen als de simulatorlessen. Bij het invoeren van de standaard lestijden is het mogelijk om gebruik te maken van een korte urentabel (13 lesuren) en verschillende lange urentabellen (18 lesuren). Op deze manier kunt u dus verschillende urentabellen inzetten voor verschillende voertuigcategorieën mochten de lestijden bijvoorbeeld per categorie verschillen. Wanneer u voor alle categorieën dezelfde lestijden hanteerd hoeft u slechts één lange urentabel aan te passen.

 

    • Het is belangrijk om in de urentabellen rekening te houden met aanrijtijden voor eventuele examens. Wij raden daarom aan om de urentabellen om 07.00 uur te laten aanvangen (ook als uw instructeurs eigenlijk pas om 08.00 uur beginnen met werken).

 

    • Het is mogelijk om pauzemomenten voor de instructeurs in te bouwen door de starttijden van de lessen aan te passen (zie afbeelding).

13. Invoerscherm standaard lestijden.png

    • De ingevoerde standaardlestijden worden automatisch opgeslagen dus wanneer u klaar bent met invullen kunt u het venster sluiten.

Aantal weer te geven uren beperken

In sommige gevallen zijn de lesroosters eigen te lang om fatsoenlijk weergegeven te worden, zie het voorbeeld hieronder

Dit kan worden ingeperkt door bij de instructeur aan te geven dat er minder uren aangemaakt moeten worden.

Tijdens het aanmaken van het rooster wordt het aantal blokken nu beperkt, waardoor het rooster er dan zo uitziet:

Pas op: deze beperking geldt tijdens het aanmaken van de lesrecords en heeft geen invloed op reeds bestaande agenda’s. Om die aan te passen moeten eerst de records worden verwijderd en opnieuw worden aangemaakt

 

Wanneer de lesroosters zijn ingevuld is de volgende stap het tot stand brengen met een verbinding met het CBR (stap 7). Deze stap hoort hier reeds plaats te vinden omdat de weergave van CBR informatie in de planning van instructeurs per instructeur verschillend kan zijn.

Klik hier om terug te gaan naar de indeling van de handleiding installatie voor nieuwe gebruikers.