Invoeren voertuigen

Na de voertuigcategorieën te hebben ingevoerd is het belangrijk om alle voertuigen, simulatoren en volgvoertuigen (extra voertuigen) in te voeren. Om de voertuigen in te voeren blijft u in ISV planning en voert u de volgende procedure uit:

 • Allereerst het invoeren van de lesvoertuigen, onder lesvoertuigen verstaat ISV alle voertuigen die gekoppeld zijn aan een instructeur. Het betreft hier dus geen aanhangers of volgmotoren. In het menu voertuigen kiest u voor voertuigen (zie afbeelding). In het volgende scherm kiest u voor ‘Nieuw’.

6. Menu voertuigen invoer voertuigen.png

 • In het invoerscherm voertuigen kunnen verschillende gegevens worden ingevoerd (zie afbeelding). Voor de werking van ISV is echter alleen belangrijk dat u ‘omschrijving in het programma’ en ‘categorie’ invoert. U bent natuurlijk vrij om de overige gegevens naar eigen behoefte in te voeren.

7. Invoerscherm voertuigen.png

 • Omschrijving voor in programma; U bent vrij om een eigen omschrijving voor het voertuig te kiezen. Veel rijscholen kiezen ervoor om de omschrijving in ieder geval te laten beginnen met de bijbehorende voertuigcategorie. Dit kan vervolgens worden opgevolgd door het merk, het kenteken of de instructeur die het voertuig bediend.
 • Categorie; hier dient de bijbehorende voertuigcategorie (stap 4) te worden ingevuld.

Wanneer u het voertuig bevestigt met ‘Toevoegen’ krijgt u een melding dat het nieuwe voertuig is toegevoegd. Herhaal deze procedure voor alle voertuigen alvorens verder te gaan met het invoeren van de extra voertuigen.

 • Nu zijn de extra voertuigen aan de beurt, onder extra voertuigen verstaat ISV alle volgvoertuigen die gekoppeld zijn aan een categorie of voertuig, hierbij kan gedacht worden aan volgbrommers/motors en aanhangers voor de BE en CE lessen. In het menu voertuigen kiest u voor extra voertuigen (zie afbeelding). In het volgende scherm kiest u voor ‘Nieuw’.

8. Menu voertuigen invoer extra voertuigen.png

 • In het invoerscherm extra voertuigen hoeft alleen het kenteken van het volgvoertuig te worden ingevoerd. Een tip is om dit kenteken wel te koppelen aan de bijbehorende voertuigcategorie. Bijvoorbeeld door een volgmotor in te voeren als A XX-00-XX (zie afbeelding).

9. Invoerscherm extra voertuigen.png

Wanneer u het extra voertuig bevestigt met ‘Toevoegen’ krijgt u een melding dat het extra voertuig is toegevoegd. Herhaal deze procedure voor alle extra voertuigen alvorens verder te gaan met het invoeren van de simulatoren.

 • Het laatste onderdeel van deze stap is, voor zover bij uw rijschool van toepassing, het invoeren van de in te zetten simulatoren. In het menu Voertuigen kiest u voor simulatoren(zie afbeelding).

10. Menu voertuigen invoer simulatoren.png

 • In het invoerscherm simulatoren (zie afbeelding) kunnen vervolgens de simulatorgegevens worden ingevoerd.

11. Invoerscherm simulatoren

 1. Allereerst dient te worden ingevoerd over hoeveel simulatoren de rijschool beschikt (in het voorbeeld ingevoerd met 3 stuks).
 2. Wanneer het aantal simulatoren is ingevuld kan per simulator in een kuezelijst worden aangegeven onder welke hoofdcategorie de simulator valt en kan vervolgens een specifieke naam voor de simulator worden ingevuld.
 3. Tot slot kan worden aangevinkt of de naam die is toegevoegd uiteindelijk ook zichtbaar moet zijn in de planning.

Wanneer u het scherm sluit  zullen de simulatoren zijn toegevoegd. Nu alle voertuigen zijn ingevoerd kunt u verder gaan met stap 6, het invoeren van de lesroosters.

Klik hier om terug te gaan naar de indeling van de handleiding installatie voor nieuwe gebruikers.