Dagboeken en Grootboeken

Voor het invoeren van de eerste boekhoudkundige gegevens gaat u terug naar het programma ISV Administratie vervolgens kiest u voor menu ‘Onderhoud lijsten’ en vervolgens voor ‘Dagboeken, Grootboeken, Kostenplaatsten en Kostendragers’ (zie afbeelding). ISV kan gekoppeld worden aan verschillend boekhoudprogramma’s zoals Exact, Acountview, King en Snelstart. Bij het invoeren van de gegevens is het belangrijk dat u dezelfde indeling hanteert als u in het boekhoudprogramma doet. Het is aan te raden om deze gegevens samen met uw boekhouder in te voeren.

25. Menu ADM Dagboeken, grootboeken.png

In het scherm wat zich vervolgens opent (zie onderstaande afbeelding) kunnen de boekhoudkundige gegevens worden ingevoerd. Hierbij zijn de grootboekrekeningen en de gegevens in het rode vierkant het meest van belang.

26. Invoerscherm boekhouding.png

    1. Bij grootboeken voert u de grootboekrekeningen in zoals u deze hanteert in uw bestaande boekhouding. Belangrijk hierbij is dat u zich realiseert dat alle grootboekrekeningen automatisch komen te vallen onder kostenplaatsten/kostendragers. De grootboekrekeningen debiteuren en crediteuren dient u echter handmatig aan te passen via de keuzelijst ‘Wat te tonen’ naar toon debiteuren en toon crediteuren.
    2. De dagboeken hoeft u alleen in te voeren wanneer u ook de inkoop wil gaan bijhouden via ISV. Wilt u alleen voor de verkoop een koppeling met uw boekhoudprogramma dan dient u alleen het nummer van het verkoopboek en het nummer van het kasboek in te vullen in het rode vierkant op de screenshot.
    3. Kostendragers hoeft u in principe alleen in te voeren wanneer het boekhoudprogramma waar u mee werkt hier ook mee werkt. Mocht uw boekhoudprogramma hier niet mee werken dan is het invoeren van één kostenplaats bijv. Diversen voldoende.
    4. Voor de kostenplaatsen geld hetzelfde als voor de kostendragers.

In het rode vierkant geeft u vervolgens de nog ontbrekende gegevens weer. Tot slot blijft er nog één veld over, de BTW codes in Exact (paarse vierkant), dit zijn eigenlijk de BTW codes in alle externe boekhoudprogramma’s. Het is belangrijk om deze codes toe te voegen in overleg met ISV. Neem hiervoor dus eerst contact op met ISV (tel: 085 – 773 77 00).

Nu de boekhoudkundige informatie is ingevoerd is het mogelijk om over te gaan tot de laatste installatie stap, het invoeren van artikelen voor de verkoop. De artikelen die u hierin aanmaakt beslaan alle diensten of producten die u verkoopt en waarvoor een tarief geldt.

Klik hier om terug te gaan naar de indeling van de handleiding installatie voor nieuwe gebruikers.