Aanmaken voertuigcategorieen

In deze stap in het installatieproces worden de voertuigcategorieën aangemaakt die onder de verschillende hoofdcategorieën gaan vallen. Bijvoorbeeld een B leerling en een B Automaat leerling onder de categorie Personenauto en een AM2 leerling en een AM4 leerling onder de hoofdcategorie Bromfiets. Ook kan er onderscheid worden gemaakt tussen een C leerling en CE leerling onder de categorie Vrachtwagen. Ook categorieën waar maar één voertuigcategorie onder valt bijvoorbeeld BE leerlingen onder hoofdcategorie Auto+Aanhanger moeten hier worden ingevoerd. Volg hiervoor onderstaande procedure:

  • In het programma ISV Planning kiest u voor het menu Voertuigen – Voertuigcategorieën (zie afbeelding). In het daarop volgende scherm kiest u voor ‘Nieuw’.

4. Menu voertuigen invoer voertuigcategorie.png

 • In het invoerscherm voertuigcategorieën (zie afbeelding) moeten per voertuigcategorie verschillende gegevens worden ingevoerd, deze worden hieronder toegelicht;

5. Invoerscherm Voertuigcategorie.png

  1. Omschrijving voertuigcategorie; Zo kan er bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt tussen B leerlingen en B automaat leerlingen. De omschrijving zoals die wordt ingevoerd is de omschrijving die aan de verschillende kandidaten in de planning en administratie wordt gekoppeld.
  2. Examenduur; Wanneer een examen bij de betreffende voertuigcategorie langer of korter duurt dan de standaard lestijd kan dit hier worden aangegeven. Wanneer hier zoals in het voorbeeld bijvoorbeel 55 minuten wordt ingevoerd t.a.v. standaard lestijd van 60 minuten past ISV de lestijd bij het plannen van de examens automatisch aan.
  3. Lessen gemiddeld; Het aantal individuele rijlessen dat een leerling gemiddeld nodig heeft om het rijbewijs te behalen. Dit aantal lessen wordt gebruikt om in beeld te krijgen hoe ver de leerling is gevorderd in de opleiding.
  4. Duolessen gemiddeld; Het aantal duolessen dat een kandidaat gemiddeld nodig heeft om het rijbewijs te behalen.
  5. Oefenterrein lessen gemiddeld; Het aantal oefenterreinlessen (les die fysiek plaatsvindt op het oefenterrein, een les op de openbare weg met meer dan 2 kandidaten of een praktijknascholingscursus) dat een kandidaat gemiddeld nodig heeft om het rijbewijs te behalen.
  6. Categorieomschrijving voor Rijschoolnetwork; Hierin dient een omschrijving te worden ingevoerd voor de voertuigcategorie zoals deze gehanteerd wordt door rijschoolnetwork. Bent u hierbij niet aangesloten dan kunt u dit veld leeg laten.
  7. Kleur in planning; Hier kunt u aangeven welke kleurcode gekoppeld wordt aan de lessen in de ingevoerde voertuigcategorie. Dit dient ervoor om een beter planningsoverzicht te krijgen bij instructeurs die in meerdere categorieën lesgeven.
  8. Bij aanmelding automatisch koppelen aan traject; dit veld kunt u voorlopig overslaan. Nadat u de installatie voltooid heeft kunt u in de handleiding ‘Controlemogelijkheden’ meer informatie vinden over de functie trajectcontrole.
  9. Hoofdcategorie; Hier vult u de hoofdcategorie (stap 3) in waaronder de voertuigcategorie valt.

Wanneer u de voertuigcategorie bevestigt met ‘OK’ krijgt u een melding dat de voertuigcategorie is ingevoerd. Herhaal deze procedure voor alle voertuigcategorieën alvorens verder te gaan metstap 5, het invoeren van de voertuigen.

Klik hier om terug te gaan naar de indeling van de handleiding installatie voor nieuwe gebruikers.