Aanmaken theoriegroepen

Bij deze stap dienen de verschillende theorie categorieën te worden ingevoerd. Deze groepen dienen ervoor om de verschillende theorieproducten zoals ze zijn ingelezen vanuit de koppeling met het CBR onder te verdelen in verschillende groepen. Om deze theoriegroepen aan te maken blijft u in het programma ISV Planning en volgt u de volgende procedure;

  • In het programma ISV Planning kiest u voor het menu ‘Onderhoud lijsten’ en vervolgens ‘Theoriegroepen'(zie afbeelding).

19a. Menu PLAN theorie groepen.png

  • In het scherm dat zich vervolgens opent (zie afbeelding) ziet u onderin een lijst van alle theorieproducten die vanuit CBR connect als stamgegevens zijn ingelezen. Deze lijst producten kunt u vervolgens groeperen door een nieuwe theoriegroep aan te maken, klik hiervoor op de knop ‘Nieuw’.

19b. Invoerscherm theoriegroepen.png

  • Om een nieuwe theoriegroep aan te maken doorloopt u de volgende stappen;
  1. Vul een omschrijving in van de theoriegroep (bijvoorbeeld B theorie).
  2. Cususbedrag/Examenbedrag; Hierbij kunt u de gemiddelde prijs van een cursus en examen in die theoriegroep aangeven (bijv. B theorie 60 voor cursus en 40 voor examen).
  3. Bij aanmelding automatisch koppelen aan traject; dit veld kunt u voorlopig overslaan. Nadat u de installatie voltooid heeft kunt u in de handleiding ‘Controlemogelijkheden’ meer informatie vinden over de functie trajectcontrole.
  4. Klik op de knop toevoegen en selecteer de zojuist toegevoegde theoriegroep.
  5. Selecteer tot slot de producten die onder de theoriegroep moeten gaan vallen. (bijv. B theorie; BTH; BTH-I; BTH-E; BTH-TK) en klik op de knop ‘Koppel geselecteerde producten aan theoriegroep’.

Herhaal deze procedure voor de verschillende theoriegroepen die voor uw rijschool van toepassing zijn (bijvoorbeeld Motor theorie, Bromfiets theore, ADR, ARBO-opleidingen, Nascholing) alvorens verder te gaan met stap 10, het invoeren van de instructeurs.

Klik hier om terug te gaan naar de indeling van de handleiding installatie voor nieuwe gebruikers.