Aanmaken hoofdcategorieen

Het aanmaken van de hoofdcategorieën is een belangrijke stap in het installatieproces. Een hoofdcategorie is eigenlijk een verzamelnaam voor de verschillende producten, voertuigcategorieën en theoriegroepen die in vervolgstappen in deze installatie zullen worden ingevuld. Bij het aanmaken van de hoofdcategorieën is het dus belangrijk om na te denken hoe u de producten en opleidingen van de rijschool wil gaan indelen. Om de hoofdcategorieën aan te maken doorloopt u de volgende procedure;

  • In ISV Planning kiest u voor menu Voertuigen – Hoofdcategorieën voertuig en lesprijzen voor berekening achterstand (zie afbeelding). In het volgende scherm kiest u voor ‘Nieuw’.

2. Menu voertuigen invoer hoofdcategorie.png

  • In het invoerscherm hoofdcategorieën (zie afbeelding) moeten per hoofdcategorie bepaalde gegevens worden ingevoerd. Alle bedragen die in dit scherm dienen te worden ingevoerd worden door ISV gebruikt als indicatiebedragen, het betreft hier dus geen factuurbedragen.

3. Invoerscherm hoofdcategorie.png

  1. Omschrijving van de hoofdcategorie. Een voorbeeld van een verdeling in hoofdcategorieën is Bromfiets – Motor- Personenauto – Aanhanger- Vrachtwagen- Bus- Nascholing, maar iedere rijschool kan kiezen voor een eigen verdeling in hoofdcategorieën. Het is in deze stap belangrijk om te bedenken welke voertuigcategorieën de rijschool heeft en onder welke hoofdcategorie deze het beste verzameld worden. Let op! Het gaat hier niet om een exact bedrag maar om een bedrag dat als basis kan dienen voor een inschatting van een opgebouwde lesachterstand van een kandidaat.
  2. Lesduur: Standaard lesduur van 1 leseenheid bijvoorbeeld 45 minuten, 60 minuten of 90 minuten.
  3. Duo lesprijs: Kosten van een les die met een tweede kandidaat wordt gereden. Worden er geen duolessen aangeboden in de desbetreffende hoofdcategorie laat dan het bedrag op 0 staan. Let op! Ook hier gaat het om een indicatiebedrag.

  4. Toetsprijs: Kosten van een toets. Een toets is in ISV een examen dat niet op de openbare weg wordt afgenomen zoals bijvoorbeeld een AVB examen of een toets besloten terrein of praktische toets voor de bus of vrachtwagen. Het is aan te raden om de Tussentijdese Toets voor de personenauto ook als toets mee te laten tellen. Let op! Ook hier gaat het om een indicatiebedrag.

  5. Examenprijs: Kosten van een examen. Een examen is een examen bij het CBR dat op de openbare weg wordt afgenomen en dat als eindpunt van een opleiding kan worden gezien.Let op! Ook hier gaat het om een indicatiebedrag.

  6. Oefenterrein prijs: De prijs van een les op het oefenterrein. Dit is een les die fysiek plaatsvind op het oefenterrein, een les op de openbare weg met meer dan 2 kandidaten of een praktijknascholingscursus. Let op! Ook hier gaat het om een indicatiebedrag.

  7. Simulatorprijs: De prijs van een les van 30 minuten op de simulator. Biedt uw rijschool geen simulatorlessen aan laat het bedrag dan op 0 staan. Let op! Ook hier gaat het om een indicatiebedrag.

 

Om de nieuwe hoofdcategorie op te slaan klikt u op ‘OK’. Vervolgens herhaalt u de procedure voor alle hoofdcategorieën alvorens verder te gaan met stap 4, het invoeren van de voertuigcategorieën.

Klik hier om terug te gaan naar de indeling van de handleiding installatie voor nieuwe gebruikers.