Aanmaken artikelen

Bij de laatste stap in deze installatiehandleiding voert u de artikelen die u wil gaan verkopen. Om deze laatste stap af te ronden gaat u naar ISV Administratie en kiest u voor menu ‘Onderhoud lijsten’ en vervolgens voor ‘Artikelen toevoegen, wijzigen of verwijderen’ (zie afbeelding).

27. Menu ADM Artikelen toevoegen.png

In het scherm wat zich vervolgens opent (zie onderstaande afbeelding) ziet u vervolgens een scherm wat u een overzicht biedt van de inhoud van de artikelen die reeds zijn aangemaakt (in uw geval dus nog geen). Om vervolgens een nieuw artikel aan te kunnen maken kiest u voor de knop ‘Nieuw Artikel’.

28. Overzichtscherm artikelen.png

29. Invoerscherm nieuwe artikelen.png

In het invoerscherm voor nieuwe artikelen (bovenstaande afbeelding) ziet u bovenin de artikelen die reeds zijn aangemaakt. Onderin het scherm kunt u de artikelspecifieke gegevens invoeren. Hierbij vult u achtereenvolgens de volgende gegevens in;

    • Nieuwe artikel gegevens; belangrijk hierbij is dat u een uniek artikelnummer kiest. Het is aan te raden om een bepaald systeem te hanteren in de keuze voor artikelnummers omdat deze ook op volgorde van artikelnummer zichtbaar worden. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om alle artikelen voor de categorie personenauto met een 1 te laten beginnen. In dit gedeelte van het scherm dienen tevens de boekhoudkundige gegevens (stap 12) behorende bij het artikel te worden ingevoerd alsmede de voertuigcategorie (stap 4) waaronder het artikel valt.
    • TIP: gebruik geen opeenvolgende artikelnummers, maar laat ruimte in de nummering om later artikelen te kunnen tussenvoegen

 

    • Praktijk verbruik in de planning; Met het oog op de consistentiecontrole die ISV uitvoert (consistentie controle controleert of hetgeen dat is verbruikt ook al in rekening is gebracht) is het belangrijk om per artikel aan te geven wat het verbruik is. Zo is het verbruik bij een praktijkles personenauto bijvoorbeeld 1 hele les in de hoofdcategorie (stap 3) Personenauto.

 

  • Theorie verbruik in de planning; Hierbij geldt eigenlijk hetzelfde als bij de praktijkplanning met het grote verschil dat het hier gaat om theorieproducten die dus niet vallen onder een hoofdcategorie maar een theoriegroep (stap 9).

Zodra er een artikel is aangemaakt kunt u ervoor kiezen om dit artikel uit te splitsen in modules (zie afbeelding). Dit is met name praktisch wanneer het artikel bijvoorbeeld een pakket bevat of producten waarvoor verschillende BTW-tarieven gelden. Het invullen van de gegevens bij de modules verschilt niet van het invoeren van de nieuwe artikelgegevens bij het invoeren van nieuwe artikelen.

Let op: Eurotekens in de artikelomschrijving zijn niet toegestaan.

30. modules toevoegen.png

Uiteindelijk ziet een combinatieartikel met verschillende producten eruit zoals in onderstaande afbeelding. In de kolom op factuur kunt u aangeven of u wilt dat de klant deze uitsplitsing ook zichtbaar heeft.

Nu u deze laatste stap in de installatie heeft afgerond bent u klaar om leerlingen in te gaan voeren en te gaan plannen.