CBR-handleiding-controle

CBR Koppeling controle

Binnen ISV Planning heeft u de mogelijkheid om een totale controle uit te voeren, hierbij worden alle mogelijke aanvragen en examencapaciteit en reserveringen nog eens gecontroleerd.

U kunt de controle starten door in ISV Planning menu Examens het onderdeel “Examencontrole” te openen en de knop “Controles uitvoeren” te klikken.

Er wrodt nu op verschillende aspecten ten aanzien van het aanvragen, inplannen en reserveren van toetsen, examens en nascholingscurussen gecontroleerd.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 5 verschillende controles die na de onderstaande afbeelding worden omschreven.

examencontrole.png

  1. Examens in de planning waarvoor nog geen aanvraag bekend is; in het scherm wordt onderscheid gemaakt tussen examens in de praktijkplanning, op het oefenterrein of theorie. Examens die tijdens deze controle zichtbaar worden zijn gepland in ISV zonder hiervoor een aanvraag aan te hebben gemaakt. De aanvraag kan alsnog handmatig worden aangemaakt via ISV Planning (menu Examens – Aanvraag aanmaken).
  1. Examens in de planning waarvoor de aanvraag nog niet is geaccepteerd; ook hier is het scherm ingedeeld in 3 velden. Examens die hier zichtbaar worden betreffen examens waarvoor de aanvraag bij het CBR nog in behandeling is. Dit betekent meestal dat het gaat om een medisch traject waarbij er nader onderzoek wordt gedaan naar de Eigen Verklaring van de kandidaat of er nog geen Eigen Verklaring is ingediend.
  1. Gereserveerde examens die niet terug te vinden zijn in de planning; hier wordt het scherm opgedeeld in twee delen, te weten theorie en praktijk. Alle examens die op deze lijst naar voren komen betreffen examens die volgens TOP gereserveerd zijn maar niet terug te vinden zijn in ISV Planning. In het scherm verschijnt de naam van de cursist met tevens de reden waarom het examen niet gevonden kan worden in ISV Planning. Hieronder volgen deze redenen: Voorlopige examens waarvoor geen gekochte blokken beschikbaar zijn; in dit scherm wordt onderscheid gemaakt tussen wederom 3 velden (praktijk, oefenterrein en theorie). In deze lijst staan alle examens die wel in ISV Planning zijn ingepland maar waarvoor geen examenblokken beschikbaar zijn bij het CBR. Het kan zo zijn dat er wel een blok bestaat maar dat dit op een verkeerde locatie of categorie in ISV is aangegeven. U dient de kandidaat opnieuw op het examen te plaatsen in ISV Planning met de juiste gegevens.
   • Locatie klopt niet; De aangegeven locatie in ISV Planning komt niet overeen met de locatie in TOP
   • Produktcode klopt niet; De aangegeven produktcode in ISV Planning (bijv. AVD) klopt niet ten aanzien van het gekochte product in TOP (bijv.. B)
   • Tijd klopt niet; De aangegeven tijd in ISV Planning komt niet overeen met de tijd in TOP
   • Leerling niet terug te vinden in planning; Examenblok is gereserveerd voor kandidaat in TOP maar niet gepland in ISV
   • Leerling wel in planning maar status klopt niet; De leerling staat wel gepland op de juiste plaats en tijd maar de les is niet als examen ingepland (lesstatus wijzigen).
 1. Leerlingen die gepland staan voor een nascholingscursus maar niet bekend zijn bij het CBR; Tijdens deze controle wordt er gekeken welke nascholingskandidaten voorkomen in de nascholingsplanning in ISV Planning maar waarvoor geen gereserveerde blokken zijn gedownload bij het CBR.

Wanneer al deze tabbladen doorlopen zijn bent u in principe klaar met het gebruik van ISV CBR Koppeling.