CBR-handleiding-blokken-ophalen

CBR Koppeling blokken ophalen

In het tabblad ‘Blokken ophalen’ kunt u de in TOP gekochte blokken inlezen in ISV, u dient hiervoor te kiezen voor de knop ‘blokken inlezen’. De lijst die zichtbaar wordt, en dit kan de eerste keer een behoorlijke lijst zijn, betreft kandidaten waarvan de gegevens niet kloppen met hetgeen er vanuit TOP is ingelezen.

12. Blokken ophalen 1.png

In de lijst met kandidaatgegevens, zoals in onderstaand voorbeeld, wordt aangegeven wat de reden is dat de kandidaat in de lijst voorkomt. Zo kan het zijn dat de aanvraag niet is gematcht met de leerlinggegevens in ISV (zie Aanvraag ophalen).

13. Blokken ophalen 2.png

Hieronder volgt een lijst van alle mogelijke redenen waardoor een kandidaat in de lijst zichtbaar kan worden:

  • Aanvraag niet gematcht; aanvraag is niet gematcht met leerlinggegevens in ISV.
  • Aanvraag niet gevonden; er is nog geen aanvraag bekend bij het CBR voor de betreffende kandidaat. Deze melding is alleen mogelijk wanneer de blokken worden ingelezen voordat de aanvragen zijn opgehaald (vorig tabblad).
  • Categorie klopt niet; De produktcategorieën in TOP en ISV komen niet overeen. Zo is er bijvoorbeeld een B examen in de planning gezet terwijl er een B-T is gekocht in TOP. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen fouten in de praktijk, theorie, oefenterrein, nascholing oefenterrein en nascholing theorie.
  • Locatie klopt niet; De opgegeven locatie in ISV planning komt niet overeen met de locatie in TOP. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen fouten in de praktijk, theorie, oefenterrein, nascholing oefenterrein en nascholing theorie.
  • Tijd klopt niet; De tijd waarop het examenblok is gepland in ISV komt niet overeen met de tijd van het examenblok zoals dit is gekocht in TOP.  Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen fouten in de praktijk, theorie, oefenterrein, nascholing oefenterrein en nascholing theorie.
  • Leerling niet terug te vinden in de planning; Examenblok is gekocht in TOP maar kandidaat is niet zichtbaar in de planning. Hierbij wordt een onderscheid aangegeven tussen de praktijk- en theorieplanning.

14. Blokken ophalen 3.png

In de lijst wordt als reden de fout weergegeven die als eerste door ISV wordt ontdekt. Het kan echter zo zijn dat bij een examenblok bijvoorbeeld niet alleen de tijd maar ook de locatie onjuist is. Het is daarom belangrijk om nadat de redenen in de lijst zijn aangepakt de blokken nogmaals in te lezen om te controleren of alle fouten zijn opgelost (zie bovenstaande melding). Als er geen blokken meer voorkomen in de lijst kunt u verdergaan met het tabblad ‘Reserveren’.