Winkelmandartikel

Artikelen voor gebruik in het mandje

Op de afreken pagina worden een of meer artikelen aan de cursist aangeboden, zodat op de achtergrond een factuur kan worden aangemaakt waarmee het geplande kan worden afgerekend.

Een of meer artikelen tonen

Als er bij de opbouw van het iframe slechts 1 artikel is toegevoegd, dan heeft de cursist geen keuze, worden er meer toegevoegd, dan kan de cursist zelf kiezen hoe hij afrekent.

Voorbeeld: in de opbouw van het iframe voor lessen plannen zijn twee artikelen toegevoegd: Een enkele rijles en een pleisterpakket van 5 uur. Wanneer de cursist nu twee rijlessen heeft gepland, heeft hij de keuze om twee maal een enkele rijles te selecteren, of een maal een pleisterpakket. Met de laatste optie bouwt hij na het afrekenen een tegoed op, dat later gebruikt kan worden als er lessen via de boekingsmodule worden gepland.

Als er een keuzemogelijkheid voor de cursist is, dan wordt standaard de goedkoopste al ingevuld.

Naamgeving

De stap in het afreken proces van de geplande les naar het artikel is een verwarrende stap, vooral wanneer er een groot verschil is in de naam van het artikel en de geplande les. Zorg er hierom voor, dat de naam van het artikel overeenkomt met datgene wat wordt afgenomen. Hebt u in de opbouw van het iframe de term “rijtest” gebruikt, noem het artikel dan ook “rijtest”

Zorgen dat het artikel de lading dekt

Op de afreken pagina wordt een telling gedaan om te kijken of de som van de geselecteerde artikelen minimaal overeenkomt met datgene dat aan geplande lessen in het mandje staat. Deze telling gaat uiteraard niet op prijs, het proces is vergelijkbaar met de rode, gele en groene bolletjes op het tabblad planning in de administratie.

Pas als het aantal lessen, duolessen, oefenterrein lessen, cursussen en theorie examens dat aan artikelen bij elkaar is geselecteerd groter of gelijk is aan dat wat in het mandje staat  kan er worden afgerekend, anders niet.

Concreet betekent dit dat het artikel moet weergeven wat wer gepland is. Voorbeeld: U wilt een intest van 2 uur verkopen op het oefenterrein. Zorg dan dat bij het artikel in het vakje “Oefenterrein” een 2 staat. Voor een wegintest van twee uur: een 2 in het vakje “Hele lessen”.

artikelscherm

 

Natuurlijk zou het ook mogelijk zijn om dit af te rekenen met een 1 bij het aantal oefenterreinlessen of weglessen. Prijstechnisch kan dit hetzelfde uitkomen, maar het is voor de cursist zeer verwarrend wanneer hij 1 intest boekt en er vervolgens 2 moet afrekenen