Nascholing voor iFrame

Nascholing voor iFrame voorbereiden

Via het iframe nascholing kunnen meerdere cursusvakken tegelijk worden vrijgegeven. Dit betekent echter ook, dat er verschillende prijzen mogelijk moeten zijn voor de verschillende vakken.  Ook is het mogelijk vakspecifieke informatie in te vullen wanneer de klant op de ‘meer info’ knop drukt.

Deze gegevens (prijs en extra informatie) zijn gekoppeld aan de vakcode, en moeten daarom worden ingevuld in de lijst met topprodukten.

Ga in ISV planning -> menu Onderhoud lijsten -> Top produkten/ locaties -> Produkten

nascholingtopprodukten

Zoek het vak dat u geschikt wilt maken voor verkoop via het iframe, klik op de vakcode. Rechts ondering verschijnt nu de knop ‘Produkt geschikt maken voor iframe nascholing’. Klik op deze knop.

nascholingartikelkoppelen

Bovenin dit scherm staat een artikellijst. Selecteer het artikele dat u wilt factureren wanneer deze cursus wordt geboekt en druk op de knop ‘Opslaan’.
Dit is de minimale voorbereiding die nodig is om een cursus van dit vak vrij te kunnen geven via het vak nasscholing. Nu volstaat het verder een cursus in de planning te plaatsen waar nog plaatsen vrij zijn.

Aanvullende informatie (optioneel)

Optioneel kan extra informatie worden toegevoegd aan het vak, in een of meerdere paragrafen. Deze informatie wordt getoond zodra de klant drukt op de knop ‘meer info’.

nascholingextrainfo

 

 

Paragraaf aanmaken: druk op de knop “Nieuwe paragraaf”.  Er verschijnen nu twee tekstvakken: een voor de kop van de paragraaf en een voor het tekstblok.

nascholingparagraaftoevoegen

Vul beide tekstvakken in, en druk op de knop ‘Toevoegen’.  De paragraaf wordt nu toegevoegd aan de linker lijst (paragrafen gekoppeld aan dit vak) zowel als aan de rechter lijst (beschikbare paragrafen).

Een algemene paragraaf (in dit voorbeeld ‘Nascholing’), hoeft slecht een keer te worden aangemaakt. Deze kan aan het vak worden gekoppeld door hem in de rechter lijst te selecteren en vervolgens op de knop ‘<‘ te drukken.

Paragrafen worden aan de klant getoond in de volgorde  waarin deze in de linker lijst staan. U kunt de volgorde wijzigen door een paragraaf uit de lijst te verwijderen (‘>’)  en opnieuw (onderaan) toe te voegen.