Intest vrijgeven

Intesten vrijgeven

Er kunnen via de boekingsmodule 3 typen intest worden vrijgegeven: een intest op de openbare weg (1 of twee lessen), op het oefenterrein ( 1 blok waarvan u zelf de lengte bepaalt) of op de simulator (waarbij u zelf bepaalt hoeveel lessen van een half uur achter elkaar)

Na het in de planning plaatsen van de internet intest is deze direkt beschikbaar voor planning in de boekings module

Openbare weg

Intesten op de openbare weg moeten worden vrijgegeven in de agenda van de instructeur. Vaak worden zowel van tevoren intesten in het systeem geplaatst, maar ook vrijkomende ruimte door afgezegde lessen wordt op deze manier vrijgegeven, zodat er een optimale kans bestaat dat deze alsnog benut gaat worden.

Om een intest vrij te geven: ga naar het weekscherm van de instructeur, klik nu met de rechter muistoets op de beschikbare (lichtgrijze) les en kies > lessstatus wijzigen > internet intest

locatieintest

Er verschijnt nu een dialoog waarin u de vertrek locatie van de intest kunt opgeven. De locaties zijn de bekende afhaaladressen. Deze kunt u onderhouden in ISV Planning > menu onderhoud lijsten > afhaal adressen.

Selecteer een adres uit de lijst en klik op  ‘Ok’

Nu volgt nog een vraag:  ‘tweede uur meeplannnen?’

Wordt hierop ‘Ja’ geantwoord, dan wordt een tweede lesuur meegepland voor deze intest. Anders blijft het bij 1 les.

Overigens is het natuurlijk ook mogelijk een intest van 1,5 uur aan te bieden, plan dan geen tweede uur mee maar maak het lesblok 1,5 uur lang. Houd dan wel rekening met het te factureren artikel

De intest wordt in het donkerblauw weergegeven in de agenda van de instructeur.

 

Oefenterrein

Intesten op het oefenterrein vrijgeven verloopt iets anders dan op de openbare weg: Er wordt een oefenterrein blok van een bepaalde oefenterreinsoort aangemaaakt en in de planning van de instructeur geplaatst. Bij het aanmaken is opgegeven hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn. De duur van de intest bepaalt u door de duur van het oefenterrein blok aan te passen.

Het is wel aan te raden om een speciale oefenterreinsoort te gebruiken voor de intesten. Voorbeeld: wilt u intesten AVB vrijgeven, dan is het aan te raden een aparte oefenterreinsoort ‘AVB Intest’ aan te maken, omdat anders alle vrije plaatsen voor AVB vrijgegeven worden, ook die waar al meer ervaren cursisten gepland staan.

Oefenterreinsoorten kunt u aanmaken in ISV Planning > menu onderhoud lijsten > oefenterreinsoorten

Simulator

Het vrijgeven van een internet intest in de simulator planning verloopt analoog aan het vrijgeven in de wegplanning.

In het simulator rooster: klik met de rechter muistoets op een vrij blok (lcihtgrijs) en kies  > deze simulator > internetintest

 

simintest

Er volgt een dialoog met de vraag hoeveel blokken (van een half uur) achter elkaar deze intest moet duren. (voor een intest van een uur kiets u dus 2 blokken)

klik op ‘Ok’om de intest vrij te geven