Intest boeken

Intest / 1e rijles boekingen

Via het boekingssysteem kunnen 24/7 intesten worden verkocht, die door de cursist zelf worden gepland en afgerekend. Als dit proces is afgerond, hoeft de instructeur alleen nog maar de intest af te nemen, de planning, het aanmaken van de factuur en de betaling zijn al door de cursist zelf gedaan

Een intest kan alleen geboekt worden indien de cursist nog geen verdere lessen in dezelfde categorie heeft staan.

Tijdlijn voor het boeken
RijschoolCursist
Reserveert intesten in de planning, deze worden automatisch vrijgegeven voor het iFrame
Selecteert een van de intesten en plaatst deze in het mandje
Wordt doorgestuurd naar de afreken pagina
ziet de gereserveerde les verschijnen in de planningLogt in (bestaande klant) of schrijft zich inzo niet:

V

ontvangt een kopie van de welkom emailBij inschrijven: ontvangt een welkom emailzo niet:

V

Kiest het af te rekenen artikelzo niet:

V

Rekent afzo niet:

V

Ontvangt kopie bevestigings mailOntvangt bevestigings mail
Proces afgerond 
Een uur na de boeking:
 Mandje wordt leeggemaakt, intest wordt verwijderd uit planning
ontvangt kopie van verwijder mailontvangt mail dat planning is verwijderd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om dit mogelijk te maken moeten natuurlijk wel enkele voorbereidende stappen worden gedaan:

Stap 1:

Controleer of er een geschikt artikel bestaat om deze intest mee af te rekenen, of maak er een aan

Stap 2:

reserveer vast een  of meer lessen voor een intest middels de beschrijving: Intest vrijgeven, zodat straks de preview wel inhoud kan tonen

Stap 3:

Als dit nog niet is gebeurd: maak een afreken pagina aan

Stap 4:

iFrame aanmaken
Open ISV Administratie > Bestand >  Instellingen ISV Online > iframe codes genereren > tabblad intesten

U komt nu in een scherm waarin heel eenvoudig een iFrame kan worden samengesteld dmv diverse keuzemogelijkheden.

N.b. de iframe pagina’s worden stap voor stap opgebouwd, in dit voorbeeld is de pagina te zien nadat alle vragen beantwoord zijn

 1. Categorie: Selecteer de voertuigcategorie waarvoor de intest vrijgegeven moet worden
 2. Type planning: De intest kan vrijgegeven worden in de normale (weg) planning, op het oefenterrein of op de simulator. Als gekozen is voor het oefenterrein moet een oefenterreinsoort gekozen worden. Alle vrij plaatsen op het oefenterrein van de gekozen soort worden automatisch als intest vijgegeven. Zie ook Intesten vrijgeven
 3. Periode: Selecteer hoeveel dag vooruit de intesten vrijgegeven moeten worden. Gerekend wordt altijd vanaf de huidige datum
 4. de knop: De knop kan twee functies hebben: de normale functie is om de intest in het mandje te plaatsen. Laat in dat geval de URL leeg. Wordt wel een URL ingevuld, dan wordt de intest niet in het mandje geplaatst maar gaat de browser naar de opeggeven URL. Dit kan gebruikt worden om een ‘teaser’ te plaatsen op de voorpagina, waarbij de url dan doorlinkt naar de echte boekingspagina. Zie onze voorbeeld webstite
 5. Locatie: Indien aangevinkt wordt de locatie van de intest getoond. 5a: Omschrijving: geef de term hoe in uw organisatie de intest genoemd wordt (eerste rijles, rijtest)
 6. Kalenders: indien aangevinkt worden kalenders getoond waarmee de cursist de gewenste periode kan seleteren. Over het algemeen aan laten staan, alleen bij een ‘teaser’uitzetten
 7. Hoeveel intesten maximaal: Laat deze op 0 staan voor alle beschikbare intesten in de gekozen periode. Zet op 1 voor een teaser
 8. Stylesheet: Zie iFrames aanpassen
 9. Artikelen: Selecteer hier welk artikel afgerekend moet worden. Selecteer dit in de onderste, smalle lijst. Het wordt dan toegevoegd aan de bovenste. Let er op dat het artikele de lading dekt: Als het een weg intest is van 2 uur, dan moet het artikel ook recht geven op 2 uur rijles. Zie ook Winkelmandartikel
 10. Rijschool: Selecteer de rijschool waarvoor u de intest gaat vrijgeven
 11. Locatiefilter: Geef de locaties (afhaaladressen) op waarvan u de intesten wilt weergeven.  Laat dit filter leeg om intesten op alle locaties weer te geven. Filter locatie toevoegen: selecteer de gewenste locatie in de onderste, smalle lijst. Deze wordt dan toegevoegd aan de bovenst lijst.
 12. Afmetingen: Stel de afmetingen zodanig in dat het iframe in uw website past. Het is niet aan te raden het iframe smaller te maken dan de voorgestelde waarde omdat anders de inhoud niet in het frame past

Door de stappen te doorlopen wordt er na stap 12 een zogenoemde iFrame code gegenereerd. Deze iFrame code kan nu simpel worden gekopieerd en geplakt in de html editor van de gewenste pagina binnen de rijschoolwebsite.

Bovenstaande instellingen resulteren in onderstaand voorbeeld op de rijschool website

LET OP! de opbouw van deze iFrames worden binnen ISV niet opgeslagen

 


De klant kan nu direct de intest in een mandje plaatsen en deze wordt vervolgens na eventuele inschrijving afgerekend met het gekozen artikel, in dit geval artikel: “2 gratis intest”

een live voorbeeld van deze pagina is hier te vinden
https://wordpress.isv-software.nl/boekjerijles/