Inschrijfpagina

Inschrijfformulier samenstellen

U kunt zelf een of meerdere inschrijfformulieren samenstellen. Zo kunt u een apart formulier hanteren voor bijvoorbeeld transport, waarin gegevens gevraagd worden die alleen hier van belang zijn. Elk formulier bevat minimaal de gegevens die voor ISV noodzakelijk zijn, en is verder uit te breiden met eigen invoervelden.

Nieuw formulier aanmaken

Voor het aanmaken van een inschrijfformulier: ga naar ISV Administratie -> Menu Bestand -> ISV Online -> Iframe codes genereren -> tabblad inschrijf formulier

inschrijfformulier1

 

Er komt nu een popup scherm met de eerste vragen:

inschrijfformulier2

 

 • Titel: Deze wordt ook getoond op het formulier als titel
 • Rijschool: Bij inschrijving wordt de cursist gekoppeld aan de hier geselecteerde rijschool
 • Voertuigcategorie: Selecteer hier aan welke voertuigcategorie de cursist wordt gekoppeld bij inschrijven:
  • Geen voertuigcategorie of gebruik in mandje: Wanneer dit formulier wordt gebruikt voor inschrijven via het winkelmandje, dan wordt de cursist gekoppeld aan de voertuigcategorie  van de in het mandje geplaatste lessen. Bij ‘los’ gebruik van dit formulier wordt de voertuigcategorie van de cursist niet ingevuld.
  • Lijst tonen: Er wordt een lijst getoond van alle voertuigcategorieen in het systeem, de cursist moet zelf een keuze maken
  • Vaste voertuigcategorie: De cursist wordt bij inschrijven gekoppled aan de categorie die is geselecteerd in de lijst er onder (in dit voorbeeld: categorie B).

Na kliken op de “Ok” knop wordt het formulier aangemaakt. Hierbij worden automatisch een aantal hoofdstukken met daarin velden aangamaakt die voor ISV noodzakelijk zijn. te weten:

 • Personalia
  • Geslacht
  • Roepnaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Geboortedatum
 • Adres gegevens
  • Straat
  • Huisnummer
  • Postcode
  • Woonplaats
 • Communicatie gegevens
  • Telefoonnummer
  • Email
 • Opleiding
  • Voertuigcategorie

Deze velden zijn in een later stadium niet te verwijderen en slechts in beperkte mate te wijzigen.

Voor de adresvelden geldt: in eerste instantie worden op het formulier alleen het veld voor de postcode en het huisnummer getoond. Wanneer deze zijn ingevuld wordt de ontbrekende informatie online opgezocht. Is de combinatie van huisnummer en postcode niet bekend, dan moet deze handmatig door de cursist worden aangevuld

inschrijfformulier3

Vul nu de verder voor dit formulier noodzakelijke gegevens in:

 • Inschrijfformulier voor bedrijven: Vink dit aan als het inschrijfformulier wordt gebruikt door bedrijven om hun cursisten in te schrijven. De cursist wordt dan automatisch gekopeld aan het ingelogde bedrijf
 • Gebruik dit formulier in het mandje: Dit formulier wordt getoond wanneer mijn zich inschrijft tijdens het afrekenen van het winkelmandje. Er kan maar 1 formulier met dit kenmerk bestaan,
 • Stylesheet: Vul hier een link in naar een externe stylesheet, hiermee kunt u de meegeleverde stylesheet aanpassen. Vul de volledige URL van de stylesheet in, inclusief http://  Bijvoorbeeld: http://www.demo-rijschool.nl/mystyle.css
 • Javascript: Vul hier de URL in van een externe javascript file (.js). Deze wordt ingevoegd na de standaard javascript aanroepen, ook na de aanroep van jQuery, zodat deze reeds beschikbaar is. Kan bijvoorbeeld gebruikt worden oom een google analytics code te plaatsen
 • Titel: is reeds ingevuld in de vorige stap.
 • Naam: wordt samengesteld uit de titel, is niet te wijzigen.
 • Rijschool: Is reeds gekozen in de vorige stap
 • Tekst bij succes:Deze tekst wordt getoond wanneer de cursist zich succesvol heeft ingeschreven
 • Doorlink URL: Hier wordt de cursist naar doorgelinkkt na het succesvol inschrijven. Dit kan bijvoorbeeld de pagin op uw website zijn met daarin het iframe voor het leerlingportaal. Na inschrijven is de cursist automatisch ingelogd en zal dus direct de eigen gegevens zien (onder andere de algemene voorwaarden wanneer daarvoor is gekozen).

Druk nu op de knop “Wijzigen”om de gegevens aan te passen

Hoofdstukken

Bij het aanmaken van het formulier zijn standaard de hoofdstukken personalia, adres gegevens, communicatie gegevens en opleiding aangemaakt.  KLik op een hoofdstuk om de titel te kunnen wijzigen en om de inhoud van het hoofdstuk te tonen

U kunt zelf hoofdstukken toevoegen door te drukken op de “+” knop naast de hoofdstuklijst. Voer hierna de titel in en druk op “invoeren”.  Zelf ingevoerde hoofdstukken kunt u weer verwijderen door dit hoofdstuk te seleteren en vervolgenss op de “-” knop naast de lijst te drukken. De eventuele velden in deit hoofdstuk worden daarmee ook verwijderd. Automatisch toegevoegde hoofdstukken kunnen niet verwijderd worden.

Velden

Bij klikken op een hoofdstuk in de lijst worden de velden getoond die zich in dit hoofdstuk bevinden. Klikken op een veldnaam toont de eigenschappan van het veld.

U kunt zelf velden toevoegen in elk hoofdstuk, of dit nou automatisch is aangemaakt of niet. U kunt standaard leerling gegevens toevoegen (Tabel leerlinggegevens) of vrije velden: Deze worden als memo bij de leerling ingevoegd bij het inschrijven

Leerlinggegevens toevoegen

Klik op de “+”naast de lijst met velden om een nieuw leerlingveld toe te voegen

inschrijfformulier4

De volgende velden zijn beschikbaar als leerlingveld:

 • BSN
 • Eerste voornaam volledig
 • Voorletters
 • Geboorteplaats
 • Tweede telefoonnummer
 • Tweede email adres
 • Status 1 *
 • Status 2 *
 • Traject *
 • Theorie groep *
 • Instructeur *

Voor de telefoonnumers geldt het volgende: Als het eerste telefoonnummer begint met 06, dan wordt dit in het veld “Mobiel”geplaasts, anders in “telefoon thuis”. Het tweede telefoonnummer wordt geplaatst in het veld dat hierdoor overblijft.

Het tweede email adres wordt geplaatst in het veld “CC adres”

Voor de velden waar hier een “*” achter is geplaatst, geldt dat dit een keuze uit een lijst is. Dit kan een keuze van de cursist zijn, door een lijst te kiezen als soort veld, of een keuze door u zelf, door een vaste waarde in te vullen.

Vul de volgende gegevens in:

 • Titel: Deze wordt boven het veld getoond
 • Naam: deze wordt gegenereer uit de titel, is niet te wijzigen
 • Tabel: Kies in dit geval voor “Leerlinggegevens”
 • Veld: Selecteer het gewenste veld uit de lijst.
 • Soort veld: Selecteer uit de volgende mogelijkheden: (Niet alle opties zijn altijd beschikbaar)
  • Tekstregel (ook wel invoervak) normaal invoer veld van 1 regel hoog. Geschikt voor beperkte invoer zoals een telefoonnummer of BSN
  • Tekstregel klein: gelijk aan tekstergel maar kleiner, zoals voor een postcode
  • Radio lijst: Lijst met ‘bolletjes’ waarvan er 1 geselecteerd kan worden
  • Vinklijst: Lijst met áanvink vakjes’ waar er 1 of meer geselecteerd kunnen worden
  • Select lijst: Een uitklaplijst waarin 1 optie geselecteerd kan worden
  • Verborgen veld: Het veld staat wel op het formulier, en wordt ook meegestuurd maar het wordt niet getoond. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de voertuigcategorie wanneer hiervoor een vaste waarde is gekozen.
 • Toon naast voorgaande veld: Gebruik dit  om bij elkaar horende velden te groeperen op 1 regel, bijvoorbeeld straat en huisnummer
 • Veld moet verplicht ingevuld worden: Wanneer dit is aangevinkt moet de cursist een keuze maken in een lijst of minstens iets invullen in een tekstvak, anders volgt een foutmelding bij het versturen

 

Vrij veld toevoegen

U kunt zoveel vrije velden toevoegen als u wilt. De antwoorden op de vrije velden worden alle samengevoegd in 1 memo, dat wordt opgeslagen bij de cursist wanneer deze zich inschrijft.

Invoeren gaat in grote lijnen hetzelfde als bij de extra leerligggegevens, behalve wanneer wordt gekozen voor een lijst type (select lijst, radio- of vink lijst). In dat geval moeten de aangeboden opties natuurlijk ook worden ingevoerd.  Dit gaat als volgt:

Voeg eerst het veld toe door op de “+”knop naast de lijst met velden te klikken.

inschrijfformulier5

Druk nu op “Invoeren” om het veld toe te voegen. het veld verschijnt in de lijst met velden en is meteen geselecteerd.  Druk nu op de “+” naast de lijst met waarden om een waarde toe te voegen

inschrijfformulier6

Geef een titel en een waarde op, en druk nu op Ïnvoeren om de waarde op te slaan. Herhaal dit voor alle items die in de lijst geoond moeten worden.

De titel is wat de cursist op de pagina te zien krijgt, de waarde wordt opgelagen in de memo bij de cursist

 

Preview bekijken

Druk op de knop “Preview bekijken”om het inschrijfformulier te opnen in de browser. In het vervolgscherm moet het interne adres van ISV Online en de poort worden ingevoerd. Het interne adres is de manier waarop de server van binnenuit het netwerk bekend is, dus bijvoorbeeld “server2” of  “192.168.0.1”
Wanneer de preview op deze manier wordt geopend, dan zal hij bij het openen vermelden hoe hoog het iframe moet worden om zonder extra schuifbalk in de pagina getoond te worden. Neem dit getal over in het vakje “Hoogte”

 

Snel een formulier aanmaken voor gebruik in het winkelmandje

Een formulier voor gebruik in het winkelmandje kan zeer snel aangemaakt worden:

– Maak een nieuw formulier, zoals hierboven beschreven. Selecteer “Geen voertuigcategorie”

– Als het formulier is aangemaakt: Zet het vinkje “gebruik dit formulier in het mandje”

Hierna is het formulier klaar voor gebruik.