iFrame aanpassen

IFRAMES AANPASSEN AAN DE STIJL VAN DE WEBSITE

iframes aanpassen aan de stijl van de website

Standaard worden de iframes getoond in een neutrale grijze kleur. Deze kleuren kunnen tot op zekere hoogte aangepast worden om beter te passen in uw website doro een instelling te wijzigen. Wanneer er verdere aanpassingen noodzakelijk zijn, kan dit d.m.v. stylesheets

We raden u aan om ook een zogenoemde max-width van 100% toe te voegen aan alle iFrames. Hierdoor is het iFrame ook geschikt voor mobiele apparaten.

Eenvoudig kleuren aanpassen

ga naar ISV Administratie > menu bestand > isv online > instellingen > tabblad algemeen

selecteer de gewenste rijschool

In de rechter kolom ziet u het vakje ‘kleuren voor het boekingsysteem

kleurenboekingsysteem

Dubbelklik op een vakje om de kleur aan te passen. Let op: Om wit te selecteren is het noodzakelijk op het vakje te dubbelklikken en wit uit het palet te selecteren. Doet u dit niet, dan geldt dat als ware er geen kleur ingesteld, en blijft tekst bijvoorbeeld gewoon zwart.

kleurenaanpassen

 

Waneer het vinkje “deze kleuren gebruiken”aanstaat, dan worden de kleuren toegepast.

Let op: deze kleuren worden in dat geval ook toegepast als er een stylesheet wordt meegegeven. Bij gebruik van een stylesheet zullen deze kleuren over het algemeen uitgezet moeten worden.

 

Stylesheet(s) gebruiken

We gaan op deze plaats uiteraard geen cursus stylesheet bouwen geven. Het samenstellen van de stylesheet zult u waarschijnlijk aan uw website bouwer moeten overlaten.

Stylesheets kunnen op 2 plaatsen worden toegevoegd: Een algemene, die geldt voor alle iframes, en u kunt specifiek per iframe een stylesheet opgeven.

Meestal kan het beste gekozen worden voor de algemene stylesheet.

Algemene stylesheet invoegen:

Maak eerst een stylesheet (.css) aan, en plaats deze op uw website, of laat dit door uw websitebouwer doen

Ga nu in ISV Administratie naar menu bestand > ISV Online > Instellingen > tabblad algemeen

Selecteer de rijschool uit de lijst waarvoor de stylesheet toegepast moet worden

kleurenaanpassenstylesheet

 

Vul nu in het vakje ‘Override css” de volledige URL van de zoluist geplaatste stylesheet in.

De websitebouwer kan nu de stylesheet aanpassen tot het iframe er op de gewenste manier uitziet.

Voor sommige aanpassingen is het noodzakelijk om een of meer javascript functies te laten uitvoeren. Deze kunnen worden toegevoegd in een .js file, waarvan de URL wordt ingevuld in het vak ‘Externe javascript’

Stylesheet specifiek voor een iframe

Soms is het gewenst om een stylesheet in te voegen die slechts op 1 iframe wordt toegepast in plaats va op allemaal. Bij de opbouw van de iframes is daarom altijd de mogelijkheid gegeven om een specifieke stylesheet (.css) toe te voegen. Ook in dit geval moet weer de volledige URL van de stylesheet ingevuld worden.

Een voorbeeld waarom dit gewenst zou kunnen zijn: U wilt het (kleine) winkelmandje op uw website plaatsen, maar dan moet dit transparant zijn om niet te storen in de header van de website. Een algemene stylesheet zou in dit geval transparantie invoegen op alle iframes. Door de stylesheet met daarin de juiste transparanties alleen in te vullen bij de opbouw van het iframe voor het mandje, wordt alleen dit kleine winkelmandje transparant getoond