Complete opleiding

Het boeken van een Complete opleiding

Via het boekingsysteem kunnen complete opleidingen worden verkocht. Een voor de hand liggend voorbeeld is natuurlijk een dagopleiding voor de BE, maar ook een complete spoedcursus B, inclusief theorie is mogelijk.

Een opleiding bestaat in zijn algemeenheid uit een combinatie van

 • lessen op de openbare weg
 • Oefenterrein lessen
 • simulator lessn
 • theorie cursussen
 • zowel praktische als theoretische toetsen en examens

Om een opleiding te kunnen verkopen moeten de volgende stappen doorlopen worden:

Er wordt een internet opleiding aangemaakt (Dit is de informatie die op in het boekingsysteem wordt getoond, inclusief het artikel dat gefactureerd gaat worden)

Er wordt een reserverings cursist aangemaakt (dit is een soort dummy cursist)

De reserverings cursist wordt voor  de volledige opleiding in de planning geplaatst.

 

Tijdlijn voor het boeken
RijschoolCursist
Maakt een internet opleiding aan
Maakt een reserverings cursist aan
Plaats de reserverings cursist voor de volledige opleiding in de planning
Selecteert de aangeboden opleiding
Wordt doorgestuurd naar de afreken pagina
Ziet in de planning de naam van de ingelogde cursist verschijnenLogt in (bestaande klant) of schrijft zich inzo niet:

V

ontvangt een kopie van de welkom emailBij inschrijven: ontvangt een welkom emailzo niet:

V

Kiest het af te rekenen artikelzo niet:

V

Rekent afzo niet:

V

Ontvangt kopie bevestigings mailOntvangt bevestigings mail
Proces afgerond
Een uur na de boeking:
 Mandje wordt leeggemaakt, de reserverings cursist wordt weerop de opleiding geplaatst zodat hij opnieuw verkocht kan worden
ontvangt kopie van verwijder mailontvangt mail dat planning is verwijderd

 

 

 

Om dit mogelijk te maken moeten natuurlijk wel enkele voorbereidende stappen worden gedaan:

 

Stap 1:

Controleer of er een geschikt artikel bestaat om deze intest mee af te rekenen, of maak er een aan volgens de beschrijving: Winkelmandartikel

Stap 2:

Aanmaken internet opleiding

Open ISV Administratie > Bestand >  Instellingen ISV Online > Internet opleidingen

In dit scherm is er de mogelijkheid om middels de knop “Nieuw” een internet opleiding aan te maken. Deze internet opleiding kan dan vervolgens gebruikt worden om “Reserverings” cursisten op te plannen zodat deze direct online boekbaar worden.

Korte omschrijving:
De korte omschrijving wordt in het iFrame weergegeven in de lijst met opleidingen met daaronder de start en einddatum van de opleiding. dit is de ‘titel’ van de opleiding

Lange omschrijving:
Informatie over de opleiding achter de knop “Meer informatie”. Dit is de ‘reklame tekst’ van de opleiding

De opleidingsdata en het bedrag worden automatisch getoond achter de knop Meer informatie binnen het iFrame. (zie hieronder)

Artikel:
Selecteer 1 artikel waarmee moet worden afgerekend. In het geval van een opleiding moet er altijd 1 artikel afgerekend worden, de cursist krijgt op de afreken pagina geen keuze. Het artikel moet de volledige opleiding dekken, zie om artikelen aanmaken voor gebruik in het mandje beschrijving: Winkelmandartikel

Stap 3:
Aanmaken Reserverings cursist

Om direct resultaat te zien na het plaatsen van het iFrame kun je direct een “Reserverings” cursist aanmaken en plannen.

Ga naar ISV Planning > Internet > Customer service tabblad “Beschikbare opl”.


Klik op het + teken aan de rechterzijde om een “Reserverings” cursist toe te voegen aan de zojuist toegevoegde opleidings soort.

Naam:
Deze naam wordt ook de naam van de cursist binnen ISV. gebruik herkenbare afkoringen zoals BE01, BE02 etc.

Gegegevens van rijschool overnemen:
Omdat deze cursist binnen ISV voozien moet worden van adresgegevens moet hier een rijschool gekozen worden.

Soort opleiding:
Selecteer de soort, zoals de hierboven in het voorbeeld ingegeven “Dagopleiding BE”

Klik vervolgens op “Invoeren”.

In het overzichtsscherm staan per soort opleiding alle “Reserverings” cursisten met de daarbijbehorende geplande start en einddatum.

Deze “Reserverings” cursist(en) kunnen gepland worden binnen ISV. het geplande wordt dan direct beschikbaar gemaakt als planbare opleiding binnen de rijschool website.

Let er op dat er maar 1 opleiding per “Reserverings”cursist gepland mag worden. Als een nieuwe klant zo’n opleiding boekt, neemt deze de data over van de “Reserverings” cursist en deze kan dan opnieuw gebruikt worden als Reserverings cursist.

In bovenstaan overzicht zijn beschikbare reserverings cursiten herkenbaar aan het feit dat ze geen begin- en einddatum hebben. Bij het plannen van een reserverings cursist worden automatisch de begein-en einddatum bijgewerkt.

Stap 3:
iFrame aanmaken

Om de zojuist aangemaakte opleidingen beschikbaar te stellen binnen de rijschool website dient er een iFrame te worden gegenereerd en binnen de website te worden geplaatst.

Open ISV Administratie > Bestand >  Instellingen ISV Online > iframe codes genereren

U komt nu in een scherm waarin heel eenvoudig een iFrame kan worden samengesteld dmv diverse keuzemogelijkheden.

 

N.b. de iframe pagina’s worden stap voor stap opgebouwd, in dit voorbeeld is de pagina te zien nadat alle vragen beantwoord zijn

 

 1. Welke internet opleiding: Selecteer de internet opleiding die is aangemaakt in stap 1
 2. Inschrijf categorie: selecteer hier aan welke categorie de cursist moet worden gekoppeld als deze zich inschrijft. Selecteer optioneel een theoriegroep om de nieuwe cursist aan te koppelen
 3. Periode: Selecteer hoeveel dag vooruit de intesten vrijgegeven moeten worden. Gerekend wordt altijd vanaf de huidige datum
 4. de knop: De knop kan twee functies hebben: de normale functie is om de intest in het mandje te plaatsen. Laat in dat geval de URL leeg. Wordt wel een URL ingevuld, dan wordt de intest niet in het mandje geplaatst maar gaat de browser naar de opeggeven URL. Dit kan gebruikt worden om een ‘teaser’ te plaatsen op de voorpagina, waarbij de url dan doorlinkt naar de echte boekingspagina. Zie onze de taesers op onze  voorbeeld webstite
 5. Kalenders: indien aangevinkt worden kalenders getoond waarmee de cursist de gewenste periode kan seleteren. Over het algemeen aan laten staan, alleen bij een ‘teaser’ uitzetten
 6. Hoeveel opleidingen maximaal: Laat deze op 0 staan voor alle beschikbare opleidingen in de gekozen periode. Zet op 1 voor een teaser
 7. Stylesheet: Zie voor het aanpassen iframes aan de stijl van uw website de beschrijving: iFrames aanpassen
 8. Rijschool: Selecteer de rijschool waarvoor u de intest gaat vrijgeven
 9. Filter: Zet het filter aan om alleen de opleidingen van de gekozen rijschool te tonen. Laat het filter uitstaan om alle opleidingen van de gekozen categorie te tonen. Het filter werkt op basis van de rijschool waaraan de reserverings cursist is gekoppeld.
 10. Afmetingen: Stel de afmetingen zodanig in dat het iframe in uw website past. Het is niet aan te raden het iframe smaller te maken dan de voorgestelde waarde omdat anders de inhoud niet in het frame past

 

Door de stappen te doorlopen wordt er na stap 8 een zogenoemde iFrame code gegenereerd. Plak deze code in de html editor van de pagina op de rijschool website.

Bovenstaande instellingen resulteren in onderstaand voorbeeld op de rijschool website

LET OP! de opbouw van de iFrames zoals hierboven worden binnen ISV niet opgeslagen.

 

Ingeklapte weergave (er is nog niet op “Meer informatie” geklikt)

Uitgeklapte versie, er is dus op “Meer info” geklikt

De klant kan nu direct de intest in een mandje plaatsen en deze wordt vervolgens na eventuele inschrijving afgerekend met het gekozen artikel, in dit geval artikel: “1310 B Auto proefles Gratis”

een live voorbeeld van deze pagina is hier te vinden

https://wordpress.isv-software.nl/boek-volledige-opleiding/