Administratie-handleiding-voorraadbeheer

VOORRAADBEHEER

Met voorraadbeheer kunt u de voorraad van bijvoorbeeld uw leermiddelen (boeken, cd roms) bijhouden zodat u tijdig nieuwe kunt bestellen.

Voorraad artikelen instellen

 Administratie > menu onderhoud lijsten > voorraad artikelen.

Image

Artikel toevoegen

Om artikelen toe te voegen: druk op “Nieuw”

Omschrijving:geef een duidelijke omschrijving van het artikel

Waarschuwingsgrens: Geef het minimale aantal artikelen dat aanwezig moet zijn voor er opnieuw besteld moet worden.

Druk nu op “Ok” om het voorraadartikel toe te voegen.

Koppelen aan factuurartikelen

Het voorraadartikel moet gekoppeld worden aan een of meer factuurartikelen, zodat bij facturatie de voorraad automatisch gemuteerd wordt.

Image

om te koppelen: Selecteer het voorraadartikel en het factuurartikeldruk nu op de knop “>” om te koppelen. er wordt nog gevraagd hoeveel de voorraad gemuteerd moet worden, meestal zal dit 1 zijn. Doe dit voor alle factuurartikelen die de voorraad van dit voorraadartikel moeten muteren.

Waarschuwen

Wanneer u het vinkje “Tijdens factureren waarschuwen als grenswaarde bereikt” aanzet, dan wordt tijdens het aanmaken van de factuur gewaarschuwd wanneeer de voorraad onder de grenswaarde zakt. Wanneer u dit niet aanvinkt moet dit regelmatig handmatig gecontroleerd worden (zie voorraad beheren).

Voorraad beheren

Administratie >menu boekhouding > voorraadbeheer.

Image

Er wordt direct een lijst getoond van alle voorraadartikelen, met de actuele voorraad en een *  wanneer er besteld moet worden.

De actuele voorraad kan alleen berekend worden wanneer een inventaris is ingevoerd.

Invoeren inventaris

Selecteer het voorraadartikel waarvoor u de inventaris wilt invoeren en druk op “Inventaris invoeren”.

Image

Voer het  aantal dat op voorraad is op het moment van inventaris in. Pas eventueel de datum en tijd van inventarisatie aan, er wordt voor de actuele voorraad altijd gerekend vanaf het moment van de laatste inventarisatie.

Voorraad muteren

Wanneer de voorraad wijzigt zonder dat hier een verkoopfactuur tegenover staat, dan kan dit met voorraad muteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er een bestelling geleverd wordt.

Selecteer het te muteren artikel, en druk op de knop “Voorraad mutatie”.

Image

Geef het aantal artikelen dat aan de voorraad moet worden toegevoegd (voer hier een negatief getal in wanneer het om een correctie gaat om de voorraad naar beneden bij te stellen).

Transacties tonen

Om te zien hoe de huidige actuele voorraad tot stand is gekomen: selecteer het artikel en druk op “Toon transacties”

Image

Standaard worden transacties getoond vanaf de laatste inventarisatie. De datum en tijd hiervan worden ingesteld in de kalender en het tekstvak tijd. Tevens wordt dit als startmoment genomen voor het weergeven van de transacties.

U kunt meer transacties tonen door de datum vanaf naar een eerder moment te plaatsen m.b.v. de kalender.

 

Voorraad en uitgestelde facturen

Standaard wordt bij het aanmaken van een uitgestelde factuur de voorraad gemuteerd op het moment van aanmaken van de uitgestelde factuur. U kunt echter ook instellen dat de voorraad pas gemuteerd wordt op het moment van omzetten van de factuur in een definitieve factuur.

ISV Administratie > menu bestand > Instellingen > tabblad administratie >  Image