Administratie-handleiding-trajectcontrole

Trajectcontrole

Doel

Doel van de trajectcontrole is het bijhouden van opleidingstrajecten. Dit kunnen reguliere opleidingstrajecten zijn, zoals de motoropleiding of CCVB vakdiploma, maar ook nascholingstrajecten. Wanneer met een bedrijf afspraken gemaakt zijn voor de nascholing van een groep cursisten kan hiervoor een specifiek traject worden aangemaakt om bij te houden waar de cursisten zich bevinden in de opleding. Hanteert u standaard opleidingspakketten dan kan een traject voor het standaard pakket aangemaakt worden, omdat later nog een selectie per bedrijf mogelijk is.

In dit voorbeeld zullen we een traject voor de motor opleiding hanteren:

Traject definieren

Administratie > Menu onderhoud lijsten > Trajectcontrole

Druk op “Nieuw om een nieuw traject te definieren.

Image

Naam: geef een naam voor het traject, dit kan de naam van een categorie zijn, maar ook bijvoorbeeld de naam van een bedrijf voor de nascholing.

Produkten: Vul alle produkten in waarvan u de uitslag gecontroleerd moet worden.

Image

Eindpunt: vink dit aan wanneer het behalen van een vak beteket dat het traject met succes doorlopen is. In het voorbeeld: Wanneer AVD is behaald, is de uitslag van ATH en AVB niet verder van belang.

Te behalen eindpunten: soms is het voldoende wanneer 1 van meerdere eindpunten is behaald: AVD of AVD-NO: in beide gevallen is het traject met succes afgerond.

Voor het CCVB vakdiploma moeten alle vakken behaald worden, kenmerk in dit geval alle vakken als eindpunt en kies voor ‘Allen moeten behaald’.

De volgorde van toevoegen van produkten is van belang: dit is ook de volgorde waarin de export getoond wordt.