Administratie-handleiding-trajectcontrole-koppelen

AUTOMATISCHE KOPPELING BIJ AANMELDEN

Een cursist kan bij inschrijven automatisch gekoppeld worden aan een traject, wanneer dit is ingesteld bij de voertuigcategorie

Planning > menu voertuigen > voertuigcategorieen.

Druk op ‘wijzigen’ en selecteer de gewenste voertuigcategorie uit de lijst.

Image

de op een na onderste lijst in dit scherm is een keuzelijst voor trajecten, selecteer het gewenste traject uit de lijst en druk op ‘Ok’. Vanaf dit moment wordt bij aanmelding (via inschrijven of categorie van de cursist wijzigen in de planning) automatisch het traject gekoppeld.