Administratie-handleiding-trajectcontrole-cursistkoppelen

Cursisten aan traject koppelen

 

Koppelen van leerlingen aan een traject kan individueel of per categorie gebeuren. Later kan ingesteld worden dat een cursist bij aanmelden automatisch aan een traject wordt gekoppeld.

Individueel

Een leerling kan individueel aan een traject gekoppeld worden: Open de leerlingegevens en kies menu Leerling > leerling gegevens wijzigen

Image

In de rechter kolom is een selectievak beschikbaar met de gedefinieerde trajecten. Selecteer het gewenst traject en druk op “Ok” om te koppelen.

Het gewenste traject kan natuurlijk ook direct bij inschrijven geselecteerd worden.

Per categorie

Bij deze methode kan een selectie van cursisten die staan ingeschreven op een bepaalde categorie direct als groep aan een traject gekoppeld worden

Administratie > menu leerlingen > trajectcontrole

Image

Het gaat nu om het rechter deel van het scherm. Selecteer de praktijk- of theorie categorie waarvoor u wilt koppelen, en het gewenste traject. Druk op de ‘Toon’ knop: nu wordt een lijst getoond van alle cursisten die voldoen aan het opgegeven criterium.

Selecteer in deze lijst welke cursisten gekoppeld moeten worden (met de shift knop ingedrukt kunt u groepen tegelijk selecteren) en druk op ‘Koppel geselecteerde leerlingen aan traject’ om te koppelen.