Administratie-handleiding-trajectcontrole-controleren

TRAJECT CONTROLEREN

Administratie > menu leerlingen > trajectcontrole

Image

Selecteer het te controleren traject. U kunt desgewenst filteren op bedrijf door een bedrijf of opdrachtgever te selecteren. Verder kunt u de sorterings volgorde opgeven: op de achternaam van de cursist (standaard)  of de bedrijfsnaam van het gekoppelde bedrijf of de opdrachtgever.

Druk nu op ‘Exporteer’. Excel zal nu geopend worden, en hiernaartoe worden alle cursisten geexporteerd die nog niet aan het opgegeven eindpunt voldoen. Van deze cursisten worden de laaste bekende examendata vermeld, met de uitslag voor zover deze bekend is.

In geval van nascholing worden cursusdata en aanwezigheid getoond in plaats van examendata en uitslagen.

Image

De cursisten die aan het eindpunt voldoen worden niet geexporteerd, deze worden blauw gemaakt in de lijst gecontroleerde cursisten.

Image

U kunt deze cursisten van het traject verwijderen door op de knop ‘geselecteerde leerlingen van traject verwijderen’ te drukken. Deze hoeven dan een volgende keer niet meer gecontroleerd te worden.