Administratie handleiding SMS templates

SMS templates

Stuurt u vaak dezelfde SMS naar verschillende cursisten? Maak hiervoor dan een template aan.
ISV Administratie > Menu onderhoud lijsten > SMS templates
Klik nu op ‘Nieuw’ om de nieuwe template aan te maken.
Type hier het standaard bericht dat u wilt verzenden. Hierin kunnen de codes @roepnaam@ en @achternaam@ worden opgenomen.
Let er op dat een SMS bericht niet langer is dan 160 karakters, anders wordt het als 2 berichten verzonden!
Template toepassen
Bij het versturen van een SMS (vanuit administratie of planning) is een extra keuzelijst toegevoegd:
Selecteer hier de template, de @-codes worden dan vervangen en het bericht kan verstuurd worden