Administratie-handleiding-productie

Geleverde/ geplande productie

Met deze optie is het mogelijk om het volledige overzicht van geleverde en geplande productie te exporteren naar een Excel sheet.


Kies een vanaf datum en een einddatum om de gegevens op te vragen. Klik vervolgens op Exporteer, waarna vervolgens Excel zal opstarten met de geexporteerde gegevens.

 

Op de afbeelding hierboven is te zien welke gegevens er worden geexporteerd. Een overzicht van het aantal gegeven lessen, met daarbij de duur, aangegeven in percentages (1= een uur, 0,75= drie kwartier, 0,50=half uur etc.). Deze worden voor alle categorieën weergegeven, waarbij tevens een totaaloverzicht van examens aan de rechterzijde zal worden weergegeven.

Tevens is er een overzicht van het oefenterrein en theorielessen/examens beschikbaar. Dit is terug te vinden in de verschillende tabbladen die u onder in excel kunt selecteren. (hieronder weergegeven)

Oefenterrein

Op het tabblad Oefenterrein krijgt u een overzicht van de geplande lessen per categorie, met daarbij wederom de duur van de lessen weergegeven in percentages (1= een uur, 0,75= drie kwartier etc.) als extra optie is bij kolom E zichtbaar wat de gemiddelde bezetting van curstisten per blok is. In dit geval zien we bij de A les dat er een gemiddelde bezetting van 1,1 leerling per blok is. Wanneer er meerdere leerlingen per instructeur worden ingepland zal het percentage stijgen (>1). Wanneer er 1 leerling per instructeur wordt ingepland, zal het percentage dalen (≈1) dit getal kan niet lager zijn dan 1. 

 

 

 

 

Theorie

 

Het tabblad theorie geeft een overzicht van de geplande cursussen met daarbij het aantal cursisten welke hieraan zijn gekoppeld.

 

Dit geldt ook voor theorie examens. Zie hiervoor onderstaande afbeelding.