Administratie handleiding koppeling Verjo

Koppeling Verjo

U kunt nu materialen voor uw cursisten bestellen bij Verjo, direct vanuit ISV  administratie. Hiervoor zijn twee gegevens nodig: een klantnummer en een access code. U kunt deze gegevens opvragen via de deze url:

https://www.verjo.nl/rijschoolsoftware

Bestellen vanuit de administratie geeft alle benodigde gegevens (adres, email) door aan Verjo, zodat zij zorg kunnen dragen voor de verzending van de bestelde artikelen

 

Codes invoeren

De opgevraagde klantnummer en access code kunnen ingevoerd worden bij de rijschool:
ISV Administratie > menu onderhoud lijsten > rijschool gegevens > wijzigen
Selecteer de rijschool en ga nu naar het tabblad externe koppelingen:
Vul de opgevraagde codes in en druk op ‘Wijziging doorvoeren’

 

Materialen bestellen

Zoek in de administratie eerst de leerling op waarvoor u materialen wilt bestellen.
Ga nu naar menu leerlingen > Verjo > bestellen
Ga in eerste instantie naar het menu producten > Nieuwe producten ophalen. Dit haalt de productenlijst op bij Verjo.  Het verdient aanbeveling dit regelmatig te doen, zodat de productenlijst up to date blijft.
Om voor de gekozen leerling materialen te bestellen: selecteer een of meer producten (maximaal 4 tegelijk) en druk op de knop ‘Bestel voor deze kandidaat’. Na enige tijd verschijnen de gekozen artikelen in de onderste lijst, dit is het teken dat de bestelling is geplaatst.
 

Overzichten

Een overzicht van artikelen die op deze wijze zijn besteld kan worden opgeroepen via menu leerling > Verjo > overzicht bestelde artikelen
Kies de gewenste periode, en kies voor lijst (elk artikel met de leerlingen waarvoor besteld is) of totalen per besteld artikel.
Deze  lijsten kunnen geëxporteerd worden wanneer ze gevuld zijn

 

ISV Online

Wanneer digitale producten besteld worden, worden deze per email verstuurd naar de leerling. Maar het is ook mogelijk een link in het leerlingportaal van ISV Online te tonen waarmee de leerling direkt inlogt in de toets omgeving.
Om dit in te stelllen: ga naar menu Bestand > ISV Online > Instellingen.
Ga naar het tabblad cursisten en selecteer een voertuigcategorie.
 
Geef een omschrijving en zet het vinkje bij Verjo leer het verkeer. nl. Wanneer er digitale produkten bekend zijn bij de leerling wordt de link vanzelf getoond in het portaal