Administratie-handleiding-jaarovergang-praktijk

Jaarovergang

Met behulp van “Jaarovergang” is het mogelijk om een -in een door u aangegeven (jaar)periode- overzicht te krijgen van de omzet en geleverde diensten/goederen van praktijkproducten. Het overzicht wordt geexporteerd naar Excel.

Als optie kunt u ervoor kiezen om het aantal lessen te exporteren of de teruggerekende lessen te exporteren. Nadat u heeft aangegeven van welke rijschool/vestiging u inzage wilt krijgen, zal er een Excel bestand openen met een overzicht van:

  • Lessen gegeven, niet gefactureerd
  • Lessen gefactureerd, niet gegeven
  • Laatste les
  • Laatste factuur

Hieronder worden de leerlingen met leerlingnummer en naam weergegeven.