Administratie-handleiding-herinneringen

HANDLEIDING HERINNERINGEN

Om vanuit ISV herinneringen en aanmaningen te kunnen versturen dient u deze te voorzien van een eigen tekst.

het deurwaarders / incasso bureau zal u waarschijnlijk een standaard willen leveren om aansluiting te geven op hun vervolgprocedure.

herfomrmenu.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start ISV Administratie en op het scherm via “Onderhoud lijsten” >”Herinnering / Aanmaning teksten”

 

herformleeg.png

 

 

 

 

Selecteer de eerste rijschool en geef de teksten in voor 1e herinnering voor “Particulieren”, selecteer daarna “Bedrijf” en daarna “Factuurverzamelstaat”.
Herhaal deze stap voor “2e herinnering” (mits in gebruik) en “Aanmaning”. vervolgens dient deze stappen voor alle rijscholen in de bovenste lijst te worden doorgevoerd.
Er hoeft in de boventekst geen aanhef (geachte …)  te worden ingevuld omdat ISV dat doet op basis van ontvangers gegevens.
Bij het plaatsen van de teksten wordt niet automatisch uitgevuld, U dient elke regel af te sluiten met een enter zodat wij weten waar de tekst moet worden afgekapt om een nieuwe regel te beginnen.
Druk een voorbeeld af om te bepalen waar u een enter moet plaatsen om de tekst nog op uw briefpapier te laten passen. Bij dit voorbeeld wordt rekening gehouden met de voor de rijschool ingestelde marges.

De teksten die worden geplaatst in de “Boventekst” en “Ondertekst” kunnen worden aangevuld met de volgende codes:
Voor “Boventekst” kan alleen worden toegevoegd:
@termijnduur@
@incassobureau@

In de “Ondertekst” kunnen alleen de volgende codes worden toegevoegd:
@termijnduur@
@incassobureau@
@incassokosten@
@admk@

Codes worden tijdens het printen vervangen in:
@termijnduur@ Ingestelde termijnduur voor herinneringen
@incassobureau@ Ingevoerde naam voor het incassobureau in rijschoogegevens
@incassokosten@ Het berekende bedrag aan incassokosten conform de regels maximering incassokosten.
@admk@ het bedrag aan administratiekosten door de rijschool in rekening gebracht indien van toepassing

indien u onder de 0 procent (BTW vrij) regeling valt en het vinkje bij de rijschoolgegevens “Mag BTW vrij aanvragen bij het CBR” aanstaat, wordt bij het berekenen van de incassokosten ook automatisch de vermelding van het BTW bedrag vermeld conform de regels maximering incassokosten per 1 juli 2012.
Het incassobedrag wordt berekend over de hoofdsom, dus niet over eventueel door de rijschool in rekening gebrachte administratiekosten

Hoofdsom (factuurbedrag incl btw)Hoogte incassokosten
 over de eerste 2.500 15% (minimaal 40,00)
 over de volgende 2.500 10%
 over de volgende 5.000 5%
 over de volgende 190.000 1%
 over het meerdere 0,5% (max. totaal 6.775)

 

Om technische redenen is het NIET mogelijk om @incassokosten@ en @admk@ in de  “Boventekst” te onder te brengen.

De opmaak kan worden gecontroleerd  door op de knop “Voorbeeld afdrukken” te klikken, zo kunt u beoordelen of indeling van de pagina correct en naar wens is.

Let erop dat u telkens op “Opslaan” klikt om de aangebrachte wijzigingen te bewaren voor u veranderd van onderdeel zoals rijschool of soort.

In versie van ISV Administratie vanaf 6.2.24 is de voettekst, die voorheen kon worden ingegeven bij de rijschoolgegevens, voor herinneringen komen te vervallen omdat deze nu hier kunnen worden opgenomen.