Administratie-handleiding-Grafieken

Grafieken

 

Met behulp van de knop Grafieken krijgt u een nieuw venster (zie onderstaande afbeelding) waarin u de mogelijkheid krijgt om meerdere gegevens als grafiek weer te geven op uw scherm en/of te exporteren als excel bestand voor uw administratie.

 

 

U geeft bij de kalenders aan van welke periode de gegevens moeten worden opgehaald. Standaard staan deze agenda’s op de huidige dag.

 

Vervolgens geeft u aan voor welke gegevens u graag de data wilt achterhalen.

 

 

Selecteer uw gewenste categorie en het soort les. Vervolgens klikt u op “Ophalen”. Indien uw systeem administratie bijhoudt van meerdere rijscholen, kunt u desbetreffende rijschool selecteren door te klikken op het keuzevenster van “Rijschool”.

 


Vervolgens heeft u de mogelijkheid om diverse gegevens op te vragen van de rijschool. Klik op een van de buttons zoals hieronder weergegeven:

 

 

Wanneer u bijvoorbeeld klikt op “inschrijvingen”, krijgt u een weergave van het aantal inschrijvingen in de reeds door u aangegeven tijdspanne.

 

De grafieken kunt u allen afdrukken of exporteren.

 

 

 

Het is mogelijk om de norm van de grafieken aan te passen. Standaard is de norm 0. Indien u deze wilt aanpassen drukt u op de button rechts naast de norm, die weergegeven staat naast de Rijschoolnaam. Het aanpassen van de norm is nuttig om de standaardwaarden van uw lesgegevens aan te passen ( u heeft bijvoorbeeld de norm =50 inschrijvingen per maand). Hierdoor worden de grafieken aangepast en krijgt u eventueel een positieve- of negatieve waarde weergegeven.