Administratie-handleiding-factuurnummers

NIEUW FACTUURNUMMERREEKS

Met ISV Administratie is het mogelijk om een nieuw factuurnummerreeks aan te maken, bijvoorbeeld aan het einde van het jaar. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld het nieuwe jaartal in het factuurnummer meenemen.

Neem hiervoor de volgende stappen door:

 

 1. Open ISV administratie
 2. Open de gegevens van een (test) leerling
 3. Maak een nieuwe factuur aan
 4. Voeg een willekeurig product toe, maar pas het aantal van het product aan naar 0
 5. Open Bestand > Koppeling boekhouding > Nieuw factuurnummerreeks toekennen
 6. U krijgt nu een nieuw venster met daarin de volgende melding:
  factuurnummerreeks2

  In het venster wordt het hoogste factuurnummer weergegeven. Dit moet het nummer zijn die u zojuist heeft aangemaakt in de administratie. Om het factuurnummerreeks te wijzigen, voert u een nieuw nummer in, hoger dan die momenteel wordt weergegeven in uw venster. Op het voorbeeld vullen wij in : 201700000

 7. Klik na het invoeren van een nieuwe waarde op opslaan
 8. Uw nieuwe factuurwaarde is opgeslagen in het systeem. Het laatste door u aangemaakte factuur wordt nu gewijzigd in de door u aangeven nieuwe waarde.
  factuurnummerreeks3
 9. Sluit het scherm en open de leerling gegevens waarbij u het laatste factuur heeft aangemaakt.
 10. U ziet nu dat de wijzigingen zijn doorgevoerd. Vanaf nu worden alle factuurnummers aangemaakt vanaf het door u aangegeven waarde.

In het voorbeeld hebben we gebruik gemaakt van het factuurnummer 20170000. Door de waarde met 5 nullen achter de 2017 op te bouwen, voorkomen we dat er bij overschrijding van het aantal facturen het jaarnummer kan wijzigen.