Administratie-handleiding-btwvrijeaanvragen

BTW VRIJE AANVRAGEN

 Om een btw vrije aanvraag te kunnen indienen via ISV moeten de volgende stappaen doorlopen worden:

Stap 1

IN CBR Connect: ga naar het tabblad stamgegevens > produkten

Image

Druk op de knop “Ophalen bij CBR”.  de produkten worden nu opnieuw opgehaald, inclusief de informatie of voor dit produkt een BTW vrije aanvraag ingediend kan worden

 

Stap 2

in ISV Administratie: ga naar menu onderhoud lijsten > rijschool gegevens > gegevens wijzigen.

Selecteer nu de rijschool waarvoor BTW vrij aangevraagd mag worden.

Image

Zet nu het vinkje “Mag BTW vrij aanvragen bij het CBR”

druk nu op de knop “Wijziging doorvoeren” om op te slaan.

 

Stap 3

Bij het klaarzetten van een aanvraag is er een nieuw vinkje:

Image

Dit vinkje wordt alleen getoond indien voor het produkt geldt dat een BTW vrije aanvraag ingediend mag worden, en voor de geselecteerde rijschool is ingesteld dat deze dit mag.