Admininistratie-handleiding-voorkeurstabblad

Voorkeurstabblad instellen

Standaard wordt het dashboard geopend wanneer een leerling gezocht wordt. Dit kan voor alle gebruikers worden aangepast dat het tabblad facturering als eerste wordt geopend: ISV Administratie > menu bestand > instellingen > tabblad administratie > starten met tabblad facturering.

Voor sommige gebruikers is het wellicht handiger om direkt te starten met het memo tabblad of het planning tabblad. Dit kan de gebruiker voor zichzelf instellen:

ISV Administratie > menu leerlingen > Voorkeursscherm instellen.

Er verschijnt nu een keuzelijst met de diverse tabbladen. Selecteer het gewenste tabblad, en druk op “Ok”.  Vanaf dit moment zal het geselecteerde tabblad worden getoond wanneer een leerling gezocht is.