Admininistratie-handleiding-planning

Tabblad planning

Op het tabblad planning wordt een overzicht getoond van alle contactmomenten van de leerling met uw rijschool, op volgorde van datum / tijd, met de laatste bovenaan.

Image

Kleuren:

De kleuren van de lessen zijn gelijk aan de kleuren in het weekscherm van de instructeurs, met als toevoeging groen voor de simulator, geel voor theorie cursus en oranje voor een theorie examen

Te laat afgezegde lessen:

Te laat afgezegde lessen worden met een roze kleur getoond in het overzicht, met het type les onderstreept. In de memoveld wordt vermeld dat het om een te laat afgezegde les gaat.

U kunt klikken op het type les om de te late afzegging om te zetten in een normaal verwijderde les, die door de leerling niet betaald hoeft te worden

Filteren:

met behulp van de vinkjes aan de rechter kant kunt u filteren wat u wel of niet wilt zien in het overzicht. Wanneer u bijvoorbeeld het vinkje praktijk weghaalt worden alleen nog de theorie cursussen en examens getoond.

Consistentie:

Financiele consistentie wordt op twee manieren getoond: met gekleurde bolletjes per categorie en onderin het scherm uitgesplitst

Image

Per categorie die voor deze leerling in de planning staat wordt een gekleurd bolletje getoond (Hiervoor moet wel het vinkje “Toon factuurgegevens” aan staan). de kleuren van de bolletjes hebben de volgende betekenis:

Groen: er is precies gefactureerd wat er ook gepland is.

Geel: er is meer gefactureerd dan er gepland is.

Rood: er is meer gepland dan er gefactureerd is.

U kunt per categorie snel bekijken hoe het precies zit: klik op het bolletje, er wordt nu gefilterd zodat alleen de betreffende categorie nog getoond wordt.

De controle is standaard heel streng: wanneer er 5 minuten langer is gelest dan gefactureerd dan zal het bolletje al rood worden. U kunt deze controle iets mider streng maken door een grenswaarde in te vullen: ISV administratie > menu bestand > instellingen > tabblad administratie > grenswaarde

deze instelling is in uren en moet tussen 0.05 en 1 liggen, met de grotere waarden voor minder strenge controle

Image

Wanneer het vinkje “Toon factuurgegevens” aan staat wordt onderin het scherm de consistentie getoond, uitgesplitst per soort les / examen. Dit geldt voor de selectie die op dat moment gemaakt is, wanneer er dus gefilterd is op een categorie dan is dit overzichtje ook gefilterd op dezelfde categorie.

Het consistentie bolletje zal rood worden wanneer in één van de kolommen er bij planning meer staat dan bij facturatie, ook al is er in de andere kolommen een overschot.

In bovenstaand voorbeeld worden zowel het aantal lessen als de teruggerekende uren getoond, omdat geen keuze is gemaakt voor een van beide in ISV Administratie > menu bestand > Instellingen > Tablad administratie > Toon consistentie.

Het consistentiescherm van de voorgaande versies van ISV is nog steeds op te roepen met behulp van de knop “C”.

Lesbetalingen:

Wanneer u dit vinkje zet dan worden in het overzicht bij de les ook de betalingen aan instructeur weergegeven, zoals ingevoerd in de instructuers app of dagstaatverwerking. Het zetten van dit vinkje heeft een negatieve invloed op de snelheid waarneem het scherm wordt opgebouwd.