Admininistratie-handleiding-personalia

Tabblad personalia

Het tabblad personalia bevat persoonsgegevens waarvoor in de header geen plaats meer was en de mogelijkheid een foto van de leerling in te voegen.

Image

Net als in de header zijn de vakken klikbaar wanneer de titel onderstreept is en hebben de numerieke vakken een kopieer functie onder de rechter muistoets.

Foto

U kunt een foto invoegen van de leerling, deze wordt dan getoond op het tabblad personalia en een kleinere kopie in de header.

Wanneer u foto’s wilt opslaan moet er op de server in de isv map een map “Leerlingfoto” aanwezig zijn, hierin worden de foto’s opgeslagen

Foto’s invoegen en bekijken zijn gebruikersrechten. U kunt deze instellen bij de gebruikersgroepen

ISV Planning > menu gebruikers > groepen aanmaken en rechten zetten > knop wijzigen

Selecteer nu de groep waarvan u de rechten wilt wijzigen en zet de vinkjes voor foto’s bekijken en foto’s toevoegen

Image

Foto invoegen van bestand:

Wanner u een foto bestand hebt dan kan dit ingevoegd worden, bijvoorbeeld vanaf een SD kaart van een digitale kamera. Druk hiervoor op de knop “Nieuw van bestand”. Er wordt nu een standaard bestand-open dialoog getoond. Blader naar het fotobestand en druk  op “Openen”. Er wordt nu een kopie van het bestand gemaakt in de “Leerlingfoto” map in de ISV map op de server en het bestand wordt getoond op tabblad personalia en in de header.

Foto invoegen van webcam

Wanneer een webcam is geïnstalleerd op de computer kan er direct een foto mee gemaakt worden. Druk hiervoor op de knop “Nieuw van webcam”. er verschijnt nu een scherm waarin het bewegende webcam beeld wordt getoond. Vul een eventuele titel in voor deze foto en, wanneer de compositie goed is, druk op “Ok”. de foto wordt nu opgeslagen en getoond in tabblad personalia en de header.

Foto verwijderen

U kunt meerdere foto’s van de leerling invoegen, en altijd verwijderen. Drukken op de knop “Verwijderen” verwijdert de op dat moment zichtbare foto